Εργασίες στο Κολυμβητήριο


Για την κατάσταση στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, ενημερώθηκε ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, κατά τη διάρκεια επίσκεψη στους χώρους του.  Σύμφωνα με σχετική πληροφόρηση, από τον Αθλητικό Οργανισμό ολοκληρώθηκε η αλλαγή του ισοθερμικού καλύμματος και η επισκευή των δύο μηχανισμών αποθήκευσής του. Επίσης γίνεται καθαρισμός της δεξαμενής τρεις (3) φορές την εβδομάδα, ενώ είναι σε διαδικασία ανάθεσης η προμήθεια νέας σκούπας. Έχει γίνει δε καθαρισμός των φρεατίων, ενώ έχει προγραμματιστεί τις επόμενες ημέρες απεντόμωση. Όσον αφορά στο υγειονομικό πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, αυτό τηρείται κατά την είσοδο των αθλούμενων στο Κολυμβητήριο. Καλό θα ήταν να προχωρήσουν και τα υπόλοιπα έργα που είναι προς υλοποίηση, έτσι ώστε ο χώρος να πληροί τους όρους και να παρέχει τις καλύτερες υπηρεσίες στους χρήστες.

Α.Π.