Ερώτηση για το εφάπαξ των κληρικών από τον Γιάννη Λαμπρόπουλο


Ερώτηση για το εφάπαξ των κληρικών κατέθεσε στον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ο βουλευτής Μεσσηνίας, Ιωάννης Λαμπρόπουλος.

Όπως εξηγεί: «Με το άρθρο 22 παρ. 1 του Νόμου 3232/2004, οι κληρικοί, οι οποίοι ήταν ασφαλισμένοι στο Ταμείο Προνοίας Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος, εφόσον είχαν συμπληρώσει το 65 έτος της ηλικίας τους, είχαν το δικαίωμα να ζητήσουν το εφάπαξ βοήθημά τους, από το Ταμείο τους, και αφού το ελάμβαναν, μπορούσαν να παραμείνουν στην ενεργόν εφημεριακήν υπηρεσίαν.

Η παραπάνω διάταξη καταργήθηκε με το άρθρο 35 παρ. 3 εδαφ. α, του Νόμου 4387/2016 και ορίζεται πλέον ότι “…η εφάπαξ παροχή απονέμεται εφόσον ο ασφαλισμένος έλαβε κύρια σύνταξη λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας και συντρέχουν οι απαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις από τη νομοθεσία…”.

Με την υπάρχουσα, δηλαδή, διάταξη το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για τους κληρικούς είναι το 70ό έτος, με 35ετή εφημεριακή υπηρεσία, ενώ το εφάπαξ καταβάλλεται πλέον με την αποχώρηση από την ενεργό υπηρεσία, γεγονός το οποίο αναγκάζει πολλούς κληρικούς να αποχωρούν στο 70ό έτος, ενώ θα μπορούσαν να παραμείνουν στο λειτούργημά τους για αρκετά χρόνια ακόμα, καθώς υπάρχουν πολλά εφημεριακά κενά σε όλη την χώρα. 

Ερωτάται ο κ. υπουργός: Θα  καταβάλλεται το εφάπαξ βοήθημα στους εφημερίους με τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, χωρίς ταυτόχρονα να συνταξιοδοτούνται, για να συνεχίζουν κανονικά το λειτούργημά τους, για όσα χρόνια επιθυμούν;».