«Η μοχθηρία και η αδικία υπάρχουν από πρόθεση (και όχι τυχαία ή κατά λάθος)»


Αριστοτέλης (384 – 322 π.Χ., αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος)