Καλαμάτα: Εθελοντικός καθαρισμός βυθού προλιμένα

Καλαμάτα: Εθελοντικός καθαρισμός βυθού προλιμένα

Με δεδομένη την ανάγκη εντατικοποίησης της προσπάθειας για ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος την Παρασκευή 26 Ιουνίου, στις 9.00 το πρωί, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας, σε συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας, οργανώνει με την υποστήριξη των ναυτικών αθλητικών συλλόγων ΝΟΚ – ΑΙΟΛΟΣ, καθώς και του Kalamata Dive Center, εθελοντικό καθαρισμό βυθού προλιμένα.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να αναδειχθεί ο υψηλός βαθμός ευαισθητοποίησης των πολιτών και η περαιτέρω ενεργοποίηση της περιβαλλοντικής τους συνείδησης.

Στο χώρο της εκδήλωσης θα βρίσκεται ενημερωτικό περίπτερο για θέματα Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος και Ακτών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας. Δίνεται δε η δυνατότητα σε πολίτες που επιθυμούν να συνδράμουν εθελοντικά σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης αναφορικά με περιστατικά ρύπανσης της θάλασσας να συμπεριληφθούν στον πίνακα εθελοντών και να λάβουν ενημέρωση για τους τρόπους αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης.