Μήνες χαλασμένο

Μήνες χαλασμένο

Μήνες είναι τώρα χαλασμένο το ρολόι στην αρχή του πεζόδρομου στην Αριστομένους.

Επειδή, εκτός από όμορφα, είναι και χρήσιμα αυτά τα ρολόγια, καλό θα είναι να επισκευασθεί και να λειτουργεί κανονικά.
Β.Β.