Μελέτη προστασίας Κάστρου και οικισμού Μεθώνης από τη διάβρωση

Μελέτη προστασίας Κάστρου και  οικισμού Μεθώνης από τη διάβρωση

Εγκρίθηκε πίστωση 487.000 ευρώ

Η προστασία του Kάστρου της Μεθώνης και της παράκτιας ζώνης του οικισμού είναι ο στόχος της μελέτης που θα συνταχθεί για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης. Με απόφαση δε του δημάρχου Πύλου – Νέστορος, Παναγιώτη Καρβέλα, εγκρίθηκε η σχετική δαπάνη και δεσμεύτηκε πίστωση συνολικού ποσού 487.884,98 ευρώ για να συνταχθεί η σχετική μελέτη.

Το εν λόγω ποσό κατανέμεται σε τρία έτη, αρχής γενομένης από φέτος με 330.000 ευρώ, το 2021 με 50.000 ευρώ και το 2022 με το υπόλοιπο ποσό των 107.884,98 ευρώ.

Όπως τόνισε μιλώντας στο «Θ» ο κ. Καρβέλας, το συγκεκριμένο θέμα αναμένεται να πάρει και την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλου Νέστορος, όπου πρόκειται να συζητηθεί την επόμενη Τρίτη.

Μεγάλες καταστροφές

Η μελέτη που θα συνταχθεί υπηρετεί το στόχο του Δήμου Πύλου – Νέστορος για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της αειφόρου προστασίας και ανάπλασης του παράκτιου περιβάλλοντος, που ορίζει την περιοχή της παραλιακής ζώνης και του ιστορικού Κάστρου της Μεθώνης γενικότερα, αλλά και τον υπό διάβρωση πόδα του τείχους του κάστρου ειδικότερα.

Τα τελευταία χρόνια από τις έντονες καιρικές συνθήκες έχουν γίνει μεγάλες καταστροφές στην παραλιακή ζώνη, η οποία είναι το σημαντικότερο σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη του τουρισμού και την οικονομική κατάσταση της περιοχής, η οποία αποτελείται κατά κύριο λόγο από τουριστικές επιχειρήσεις και επαγγέλματα που εξαρτώνται από τον τουρισμό άμεσα ή έμμεσα.

Ο κεντρικός παραλιακός δρόμος έχει υποστεί μεγάλη καταστροφή, ενώ η αμμουδιά έχει μειωθεί στο ελάχιστο. Τοίχοι αντιστήριξης που υπάρχουν σε κάποια σημεία έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές ή έχουν καταρρεύσει. Με την πάροδο του χρόνου έχει αρχίσει η θάλασσα να υποσκάπτει και τον ίδιο το δρόμο, εγκυμονώντας μεγάλους κινδύνους για πεζούς και οχήματα.

Οι μελλοντικές προβλέψεις, αν δε γίνει έργο προστασίας, είναι η ολοκληρωτική καταστροφή του παραλιακού δρόμου και η μεγάλη αύξηση των ζημιών κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Επίσης έχει διαπιστωθεί ότι οι δυο μόλοι της Μεθώνης, ο ένας μήκους 260 μ. από φυσικούς ογκόλιθους (πέτρινος) και ο δεύτερος μήκους περίπου 70 μ. από τσιμέντο, έχουν με την πάροδο των χρόνων βυθιστεί και πιθανόν πολλά προβλήματα δημιουργούνται κι από αυτούς. Έχει παρατηρηθεί το χειμώνα ότι ο έντονος κυματισμός περνάει πλέον πολύ εύκολα από τον πέτρινο μόλο, ο οποίος παλαιότερα αποτελούσε λιμενοβραχίονα προστασίας του δυτικού τμήματος της παραλίας, του κάστρου και του αλιευτικού καταφυγίου που βρίσκεται στη σκιά του κάστρου, στο δυτικό όριο του κόλπου. Επίσης, η βύθιση του τσιμεντένιου μόλου έχει εξαφανίσει τα τμήματα διέλευσης της θάλασσας και από τις δύο μεριές, τα οποία υπήρχαν κατά την κατασκευή του και για πολλά χρόνια.

Επισημαίνεται ότι από τον παραλιακό δρόμο διέρχεται το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης της Μεθώνης και ειδικά ο καταθλιπτικός αγωγός που οδηγεί τα λύματα στη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων. Το τμήμα του δρόμου στο σημείο διέρχεται ο καταθλιπτικός αγωγός έχει ήδη καταστραφεί, αλλά έχουν γίνει κάποια προσωρινά μέτρα προστασίας του. Αν συνεχιστεί το φαινόμενο της διάβρωσης και καταστραφεί ο αγωγός, οι περιβαλλοντικές συνέπειες από την έκλυση λυμάτων στη θάλασσα θα είναι ανυπολόγιστες.

Σε μοντέλο προσομοίωσης

Ο κ. Καρβέλας τόνισε ότι το συγκεκριμένο έργο θα επιλύσει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της Μεθώνης: «Ο μελετητής πρέπει να εξασφαλίσει τη συνεργασία και τη σύμφωνη γνώμη υπηρεσιών του υπουργείου Πολισμού και να εξασφαλίσει όλες τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις που απαιτούνται. Οι προτεινόμενες λύσεις πρέπει να είναι φιλικές προς το περιβάλλον και συμβατές προς την ιστορία της περιοχής. Το σημαντικότερο όλων είναι ότι η λύση που θα προτείνει θα εφαρμοσθεί σε μοντέλο προσομοίωσης, το οποίο θα γίνει σε πανεπιστημιακό εργαστήριο, έτσι ώστε το αποτέλεσμα μετά την εκτέλεση των έργων να είναι το επιδιωκόμενο».

Στόχος της μελέτης είναι η συνολική αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης, η δημιουργία αμμουδιάς που θα αυξήσει τον τουρισμό της περιοχής, η προστασία του κάστρου και του παραλιακού μετώπου από τις έντονες καιρικές συνθήκες, η προστασία και βελτίωση του αλιευτικού καταφυγίου και ειδικά των συνθηκών αγκυροβολισμού των αλιευτικών σκαφών με νέες εγκαταστάσεις, η βελτίωση των δύο μόλων και η επέκταση του τσιμεντένιου μόλου, ώστε να προσεγγίζουν εύκολα σε αυτόν σκάφη αναψυχής, τα οποία είναι πολλά κατά τους θερινούς μήνες.

Οι μελέτες που θα συνταχθούν είναι: Τοπογραφική μελέτη – βυθομετρική αποτύπωση. Ιζηματολογική μελέτη – γεωτεχνική έρευνα. Μελέτη λιμενικών έργων. Γεωλογική – γεωφυσική μελέτη. Περιβαλλοντική μελέτη. Τεύχη δημοπράτησης. Και φυσικά ακτομηχανική μελέτη, όπου θα μελετηθεί η θαλάσσια περιοχή των 4.000 στρεμμάτων, η παράκτια περιοχή περίπου 15 στρεμμάτων, οι δύο μόλοι και το αλιευτικό καταφύγιο.

Της Βίκυς Βετουλάκη