Μισό εκατομμύριο για συμβουλευτική υποστήριξη έργων της Μεσσηνίας

Μισό εκατομμύριο για συμβουλευτική υποστήριξη έργων της Μεσσηνίας

Σε σύναψη προγραμματικής σύμβασης, που αγγίζει το μισό εκατομμύριο ευρώ, προχώρησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας και την «Πελοπόννησο Α.Ε. Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α.» για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στην ωρίμανση και ολοκλήρωση μελετών για έργα της Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφηκε, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας θα λάβει συμβουλευτική τεχνική υποστήριξη από την «Πελοπόννησος Α.Ε.», προκειμένου – όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται – «να επιτευχθεί η ορθή, άρτια και στρατηγικά βιώσιμη αναπτυξιακή εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού και της αρχής της αειφορίας».

Βέβαια, παραμένει ερωτηματικό, αν τα χρήματα αυτά θα «έπιαναν περισσότερο τόπο» εάν χρησιμοποιούνταν για την ενίσχυση της υπηρεσίας με τεχνικό εξοπλισμό και κάποιες συμβάσεις με ειδικούς επιστήμονες, προκειμένου μόνιμα να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις.

Εξειδίκευση και προσωπικό

Στους λόγους που οδήγησαν την Περιφέρεια σε αυτή την απόφαση, μεταξύ άλλων, αναφέρονται:

-Η εφαρμογή και διαχείριση πράξεων που προϋποθέτουν γνωστικά αντικείμενα πέραν του βασικού κορμού στελέχωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μεσσηνίας

-Η αδυναμία ολοκληρωμένης περάτωσης εξειδικευμένων εργασιών για την ωρίμανση έργων και πράξεων εξαιτίας έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού με εξειδικευμένο γνωστικό επίπεδο και εμπειρία, αλλά και η ελλιπής στελέχωση της υπηρεσίας Τεχνικών Έργων με εκτέλεση παράλληλων καθηκόντων στελεχών

-Η απουσία αυτοματοποιημένης διαδικασίας διακίνησης εγγράφων χωρίς την ανάγκη φυσικής μεταφοράς και υπογραφής τους

-Η έλλειψη σε τεχνικό εξοπλισμό όπως γεωδαιτικός εξοπλισμός, εξοπλισμός ελέγχων και επαληθεύσεων

-Η αδυναμία απόκτησης και ενημέρωσης εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων, λογισμικών, τεχνικών προγραμμάτων και γενικότερης χρήσης software.

Τα έργα

Η συμβουλευτική υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μεσσηνίας μέσω της σύμβασης αφορά σε:

-Υπηρεσίες σύνταξης φακέλου περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων (αρδευτικών, αντιπλημμυρικών, οδικών, εγγειοβελτιωτικών και τεχνικών έργων κ.τ.λ.)

-Υπηρεσίες συγκέντρωσης και επεξεργασίας στοιχείων υποδομών υφιστάμενων και νέων, τεχνικών έργων και τοπογραφίας, για τις ανάγκες εκπόνησης των αντίστοιχων απαραίτητων μελετών

-Υπηρεσίες συγκέντρωσης και επεξεργασίας δεδομένων για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης και προϋπολογισμών.

Ενδεικτικά τα έργα για τα οποία θα δοθεί συμβουλευτική υποστήριξη είναι:

-Ανακατασκευή – εκσυγχρονισμός διωρύγων κάτω ζώνης ΓΟΕΒ Παμίσου

-Επέκταση κλειστού δικτύου Άνω Ζώνης ΓΟΕΒ Παμίσου, περιοχής Αγίου Φλώρου

-Βελτίωση της 1η επαρχιακής οδού (παράκαμψη Κάμπου και Σταυροπηγίου)

-Βελτίωση 9πς επαρχιακής οδού (παράκαμψη Κοινότητας Χαροκοπιού)

-Κατασκευή ανοικτής λιμνοδεξαμενής άρδευσης Δυτικής Μεσσηνίας

-Κατασκευή ανοικτής λιμνοδεξαμενής άρδευσης Κεντρικής Μεσσηνίας

-Κατασκευή ανοικτής λιμνοδεξαμενής άρδευσης Βόρειας Μεσσηνίας

-Βελτίωση 9ης εθνικής οδού (τμήμα Χώρα-Ανάκτορα Νέστορος- Κορυφάσιο)

-Αντιδιαβρωτική προστασία Μεσσηνιακού κόλπου

-Βελτίωση εθνικού και λοιπού οδικού δικτύου δασικού συμπλέγματος Ταϋγέτου

-Αντιπλημμυρική προστασία Δημοτικών Ενοτήτων Καλαμάτας, Θουρίας, Αρφαρών

-Βελτίωση 15ης επαρχιακής οδού Φιλιατρά-Μαραθούπολη-Αγία Κυριακή-Κορυφάσιο.

-Χωροταξική μελέτη ανάπτυξης λιμένα Κυπαρισσίας.

Τι θα κάνει ο καθένας

Για την υλοποίηση αυτών η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Μεσσηνίας αναλαμβάνει:

-Να εκπονήσει και να εγκρίνει τις απαραίτητες μελέτες με βάση τα στοιχεία που θα παραδοθούν από την «Πελοπόννησος Α.Ε.» και να ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενο για την υποβολή του φακέλου χρηματοδότησης

-Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα υλοποίησης του έργου

-Να ολοκληρώνει την εκπόνηση όλων των θεμάτων

-Να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη λήψη αδειοδοτήσεων του έργου.

Από την πλευρά της, η «Πελοπόννησος Α.Ε.» αναλαμβάνει:

-Να συγκεντρώσει, να οργανώσει και να παραδώσει στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Μεσσηνίας όλα τα στοιχεία εκείνα που θα τη διευκολύνουν στην εκπόνηση όσων απαιτηθούν στο πλαίσιο της σύμβασης

-Να υποστηρίξει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Μεσσηνίας στη σύνταξη φακέλων για λήψη αδειοδοτήσεων/εγκρίσεων από αρμόδιους φορείς όταν αυτό είναι απαραίτητο

-Να οργανώσει την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης σε διαδικαστικό επίπεδο

-Να διαθέτει για το σκοπό αυτό το αναγκαίο προσωπικό, προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα για την ομαλή υλοποίηση και έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου στις προβλεπόμενες ημερομηνίες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός εκτέλεσης της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 452.352 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και προέρχεται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία θα συνεισφέρει 450.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και την «Πελοπόννησος Α.Ε.», η οποία θα διαθέσει 2.352 ευρώ.

Της Βίκυς Βετουλάκη