Οι 11 προτάσεις – απόψεις του Δήμου Μεσσήνης για τη μελέτη στο “Καλαμάτα – Ριζόμυλος”


Αναλυτικά η πρόταση της Δημοτικής Αρχής Μεσσήνης που υπερψηφίστηκε στο προχθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο και οι 11 αλλαγές που ζητά στην προτεινόμενη μελέτη:

1. Ζητάμε μετατόπιση του κόμβου του στρατιωτικού αεροδρομίου της 120 ΠΕΑ στη θέση του υφιστάμενου κόμβου εισόδου της Μεσσήνης με παράλληλη μετατόπιση της χάραξης του νέου δρόμου βορειότερα στο τμήμα αυτό. Η παράκαμψη της πόλης της Μεσσήνης θα ξεκινά από τον υφιστάμενο κόμβο της Μεσσήνης, δυτικά του Παμίσου και θα κατευθύνεται νοτιότερα. Σκοπός μας είναι ο νέος δρόμος να εφάπτεται με τη Μεσσήνη, για να ξαναμπεί η πόλη στο οδικό χάρτη και να είναι φιλική, τουλάχιστον οδικά, για τους επισκέπτες. Ταυτόχρονα, να συνδεθούν οι Δημοτικές Ενότητες Ιθώμης, όπου ανήκει και η Αρχαία Μεσσήνη, Αριστομένους και Τρικόρφου, άμεσα, με το νέο δρόμο. 

2. Ζητάμε μετατόπιση του κόμβου εξόδου της Μεσσήνης σε νέα θέση ανατολικά στη χ.θ. 8,70, με παράλληλη μετατόπιση της χάραξης του νέου δρόμου για να συνδεθεί με τον κόμβο αυτό, με σκοπό την αποφυγή των υφιστάμενων κτισμάτων, καθώς και τον περιορισμό των ενστάσεων σε αυτή τη περιοχή. 

Ταυτόχρονα, θα επιτευχθεί και σε αυτή την περίπτωση η γειτνίαση του νέου δρόμου με την πόλη της Μεσσήνης. Στη συνέχεια η χάραξη της νέας οδού θα ενώνεται, με κατάλληλη διασύνδεση, με την υφιστάμενη οδό στη χ.θ. 10.00, ακολουθώντας νοτιότερη κατεύθυνση σε σχέση με την προτεινόμενη.

3. Ζητάμε αναβάθμιση των παράπλευρων οδών από την κατηγορία Η2 στην Ε2 (από 4,50 μ. που προβλέπεται στη μελέτη σε 6,50 μ.) στο τμήμα που θα παρακάμπτει τη Μεσσήνη μεταξύ των δύο κόμβων εισόδου και εξόδου, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των παρόδιων επιχειρήσεων και ιδιοκτησιών, λόγω της μεγαλύτερης κυκλοφορίας στη περιοχή. Προτείνεται ταπείνωση της ερυθράς της αρτηρίας στο ελάχιστο δυνατό μεταξύ του κόμβου στη χ.θ. 7,800 και του νέου κόμβου εξόδου της Μεσσήνης και υπόγεια διασύνδεση με τις αγροτικές οδούς. Επιπλέον, σε όλο το τμήμα της παράκαμψης προτείνεται αντικατάσταση του τύπου new jersey με νησίδα με κυβόλιθους και κατάλληλο φωτισμό των παράπλευρων οδών.

Επιπλέον, στους δύο κόμβους εισόδου (σημ. 1) και εξόδου (σημ. 2) της Μεσσήνης, καθώς και κατά μήκος της οδού στο τμήμα παράκαμψης της Μεσσήνης (σημ. 3), προτείνεται η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων που θα δίνουν πληροφορίες για την πόλη και θα αναδεικνύουν την τοπική αγορά της Μεσσήνης.

4. Ζητάμε βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου από τον κόμβο της Μπούκας στη χ.θ. 7,80 μέχρι την παραλία, με κατασκευή πεζοδρομίων, κατάλληλη διαπλάτυνση, φωτισμό και ποδηλατόδρομο.

5. Ζητάμε να προβλεφθεί νέα κάθετη οδός που θα συνδέει τον κόμβο της Ανάληψης με την παραλία Ανάληψης. Ο δρόμος αυτός θα κατευθύνεται ανατολικά του οικισμού και θα συνδέεται με τον υφιστάμενο δρόμο νοτιότερα.

6. Ζητάμε να εξετασθεί το ενδεχόμενο εναλλακτικής χάραξης της οδού από τον κόμβο της Ανάληψης, νοτιότερα και διασύνδεσή του με την υφιστάμενη οδό στη χ.θ. 13,500, μετατοπίζοντας αντίστοιχα και τον προτεινόμενο κόμβο του Δρακονερίου. Θεωρούμε ότι σε περίπτωση που καταστεί κάτι τέτοιο δυνατό, θα λυθούν αυτομάτως ζητήματα που προκύπτουν σε ιδιοκτησίες, όπως και θα επιτευχθεί μια σημαντική βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού.

7. Ζητάμε σύνδεση του κάθετου δρόμου στη θέση της νέας γέφυρας της Βελίκας (χ.θ. 15,900) με την παραλία, που θα κατευθύνεται νότια κατά μήκος του ποταμού (σε μήκος 400 μ. περίπου) και ύστερα θα ενώνεται με υπάρχουσα οδό. Σε αυτό το σημείο σύνδεσης προτείνεται η κατασκευή κόμβου για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

8. Ζητάμε σύνδεση με το δρόμο προς Νεοχώρι με την κατασκευή οδού που θα παρακάμπτει τη Βελίκα, ξεκινώντας από τον κόμβο στη χ.θ. 15,900. Επιπλέον προτείνεται η κατασκευή κόμβου στο σημείο συμβολής με την υφιστάμενη οδό, ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη ασφάλεια της κυκλοφορίας.

9. Ζητάμε κατάργηση της προβλεπόμενης γέφυρας στη χ.θ. 7,300 και αντικατάσταση με κόμβο στο σημείο αυτό, ώστε να επιτύχουμε ακόμα μια σημαντική και εύκολη πρόσβαση προς το παραθαλάσσιο μέτωπο.

10. Ζητάμε την πλήρη βελτίωση της Εθνάρχου Μακαρίου, σε όλο το μήκος της, η οποία θα περιλαμβάνει ανάπλαση πεζοδρομίων και κατάλληλο φωτισμό. Στόχος μας είναι να γίνει η είσοδος και η διέλευση της πόλης της Μεσσήνης απόλυτα φιλική για τον επισκέπτη. 

11. Ζητάμε διατήρηση της σιδηροδρομικής γραμμής για να παραμείνει πλήρως λειτουργική.