Ορκωτός λογιστής για διαχειριστικό έλεγχο στην “Πελοπόννησος” Α.Ε.


Τον ορισμό ορκωτού λογιστή για τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου στην “Πελοπόννησος” Α.Ε. αποφάσισε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που συνεδρίασε υπό τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Παναγιώτη Νίκα, την περασμένη Παρασκευή στην Τρίπολη.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, εξάλλου, εγκρίθηκε ομόφωνα η υποβολή πρότασης που αφορά στην ενίσχυση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για εργαζομένους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας, προκειμένου να τύχει χρηματοδότησης από το ΠΕΠ Πελοποννήσου.

Επίσης, αποφασίστηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της “Πελοπόννησος” Α.Ε. με αντικείμενο την υλοποίηση προγράμματος επιδημιολογικής επιτήρησης για την αντιμετώπιση της ελονοσίας στο Δήμο Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας, για το 2020.

Εγκρίθηκε ακόμα το τεύχος διακήρυξης για την ανάθεση του έργου που αφορά στη δημιουργία και τη διαχείριση συστήματος διαχείρισης προορισμού (DMS) σε περιφερειακό επίπεδο, ενώ επικυρώθηκε και το πρώτο πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης για την ανάθεση του έργου προβολής της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως προορισμού θεματικού τουρισμού μέσω αεροπορικών εταιρειών.