Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Μεταπτυχιακό για το «Βυζαντινό Κόσμο»

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Μεταπτυχιακό για το «Βυζαντινό Κόσμο»

Το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού «Βυζαντινός Κόσμος: Η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό», καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για την κάλυψη πενήντα θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι σπουδές οδηγούν στο αντίστοιχο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΦΕΚ 3180 B΄/02-08-2018).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10 Αυγούστου 2020

Αναλυτικές πληροφορίες στον ιστοχώρο του Τμήματος Φιλολογίας: phil.uop.gr και στον ιστοχώρο του Ι.ΝΕ.ΒΥ.Π: http://inevyp.kalamata.uop.gr.