Παράταση 7 μηνών στις άδειες οδήγησης που λήγουν

Παράταση 7 μηνών  στις άδειες οδήγησης που λήγουν

Για 7 μήνες από την ημερομηνία λήξης τους παρατείνονται οι άδειες οδήγησης.

Σύμφωνα με Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την ημερομηνία λήξης τους οι άδειες οδήγησης παρατείνονται για 7 μήνες. Όπως σημειώνει και το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, οι πολίτες μπορούν να οδηγούν μέχρι εξαντλήσεως της προθεσμίας αυτής χωρίς κανένα πρόβλημα. Εξαίρεση ισχύει μόνο για την οδήγηση σε τρίτες, εκτός Ε.Ε., χώρες.

Υπενθυμίζεται ότι η προσωρινή άδεια οδήγησης η οποία θα έχει τετράμηνη ισχύ, θα παραλαμβάνεται πλέον ψηφιακά.

Οι επιτυχόντες θα μπαίνουν στην ειδική πλατφόρμα και αφού ταυτοποιήσουν τα στοιχεία τους μέσω του taxisnet, θα πατούν στον πίνακα «Πολίτες και Καθημερινότητα», μετά την επιλογή «Μετακινήσεις» και θα παραλαμβάνουν το αρχείο σε μορφή pdf.

Με τον τρόπο αυτό οι νέοι οδηγοί μπορούν άμεσα να οδηγήσουν στην ελληνική επικράτεια, χωρίς μεσοδιάστημα αναμονής, ενώ αποφεύγεται ο συνωστισμός στις σχολές οδήγησης και στις περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών.