Προγραμματική σύμβαση για τις ζημιές στο αλιευτικό καταφύγιο Κιτριών


Η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου και του Δήμου Δυτικής Μάνης, εγκρίθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, με σκοπό την υλοποίηση του έργου «Επισκευή βλαβών στον προσήνεμο μόλο του αλιευτικού καταφυγίου Κιτριών».

Το έργο είναι προϋπολογισμού 74.400 ευρώ και αφορά στην αποκατάσταση των ζημιών στο αλιευτικό καταφύγιο των Κιτριών, οι οποίες προκλήθηκαν στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2018 από κύματα και τον κυκλώνα «Ζορμπά». 

Οι βλάβες παρουσιάστηκαν στον προσήνεμο μόλο του αλιευτικού καταφυγίου, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται η δέουσα προστασία στα αλιευτικά σκάφη. Το έργο αποκατάστασης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διάστρωση σκυροδέματος στον προσήνεμο μόλο για μήκος 90 μέτρων, τοποθέτηση μεταλλικών κρίκων για την πρόσδεση των σκαφών, ενίσχυση της εξωτερικής θωράκισης με φυσικούς ογκολίθους και επισκευή ράμπας ανέλκυσης μικρών σκαφών, έτσι ώστε να καταστεί λειτουργική.

Οι πόροι για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης προέρχονται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το απαιτούμενο ποσό είναι εγγεγραμμένο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Β.Β.