Πρόγραμμα 2 εκατ. για την ενίσχυση των αμπελοκαλλιεργητών

Πρόγραμμα 2 εκατ. για την  ενίσχυση των αμπελοκαλλιεργητών

Το μέτρο της πρώιμης συγκομιδής (πράσινος τρύγος) για την περίοδο 2019-2020, με στόχο την αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αμπελοοινική αγορά, θα εφαρμόσει για πρώτη φορά η χώρα μας. Την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος έκαναν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης και η υφυπουργός, Φωτεινή Αραμπατζή, στο πλαίσιο άμβλυνσης των επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού.

Το συγκεκριμένο μέτρο αποσκοπεί στη στήριξη των αμπελοκαλλιεργητών προκειμένου οι εκμεταλλεύσεις τους να καταστούν οικονομικά βιώσιμες.

2 εκατ. ευρώ

Όπως χαρακτηριστικά αναφέραμε σε προηγούμενο δημοσίευμά μας, η μεγαλύτερη ποσότητα και των μεσσηνιακών κρασιών λιμνάζει στις δεξαμενές, ενώ η ζήτηση εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλή και η αγορά του οίνου να κινείται σε πτωτική πορεία.

Με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από το υπουργείο, το συνολικό ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων της πρώιμης συγκομιδής για την περίοδο 2019-2020 καθορίζεται σύμφωνα με το «Εθνικό Πρόγραμμα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023» και ανέρχεται σε 2.000.000 ευρώ.

Καταστροφή

Ως «πρώιμη συγκομιδή» νοείται η ολική καταστροφή ή απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει με επακόλουθο εκμηδενισμό της απόδοσης της σχετικής έκτασης.

Δικαιούχοι της στήριξης του προγράμματος είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που καλλιεργεί αμπέλι ή αμπελώνα, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω πρόσωπα είναι κάτοχοι αμπελοτεμαχίων τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Αμπελουργικό Μητρώο και στα οποία καλλιεργούνται οι προβλεπόμενες ποικιλίες.

Επίσης, θα εφαρμοσθεί το πρόγραμμα της απόσταξης κρίσης, για την οποία εγκρίθηκαν 17 εκατ. ευρώ.

Οι περισσότεροι οινοποιοί, πάντως, επισημαίνουν πως είτε τα ποσά είναι εξαιρετικά μικρά και θα πρέπει να αυξηθούν σημαντικά είτε πως οι συγκεκριμένες δράσεις μπορούν να στηρίξουν μόνο τα «φτηνά κρασιά» κι όχι τα κρασιά ονομασίας προέλευσης, που έχουν υψηλότερο κόστος παραγωγής. 

Β.Β.