Σε ισχύ νέος κανονισμός για τη λειτουργία των ΚΕΠ


Σύμφωνα με την τελευταία ΚΥΑ που εκδόθηκε, τα ΚΕΠ από χθες λειτουργούν ως εξής:

Η εξυπηρέτηση των πολιτών θα γίνεται από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 7.30 μέχρι τις 15.00.

Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται κατά σειρά προτεραιότητας πλέον, άνευ προ συνεννόησης (ραντεβού). Θα τηρείται η ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων αλλά και μεταξύ των πολιτών. Παράταση αιτήσεων εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, με χαμηλά εισοδήματα, έτους 2019.

Σύμφωνα με ΚΥΑ (ΦΕΚ 2077/Β/2020) των υπουργών, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ορίζονται τα ακόλουθα: Οι αιτήσεις για κάθε ημερολογιακό έτος, από την έναρξη ισχύος της παρούσας και στο εξής, υποβάλλονται από τις 25 Αυγούστου μέχρι τις 30 Νοεμβρίου του ιδίου έτους.

Για την εισοδηματική ενίσχυση του έτους 2019 (για εισοδήματα 2018) οι αιτήσεις υποβάλλονται από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.

Ρυθμίσεις αναφορικά με την παράταση ισχύος των αδειών οδήγησης και τη δυνατότητα ανανέωσής τους, στο πλαίσιο της συνέχισης λήψης μέτρων λόγω Covid-19.

Παρατείνεται για επτά (7) μήνες από την ημερομηνία λήξης η ισχύς των αδειών οδήγησης με ημερομηνία λήξης εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Φεβρουαρίου 2020 έως και την 31 Αυγούστου 2020.

Παρέχεται η δυνατότητα στους κατόχους άδειας οδήγησης, η οποία έχει παραταθεί για επτά μήνες, να υποβάλουν την αίτηση για την ανανέωσή της, μετά την έναρξη του διμήνου το οποίο προηγείται της ημερομηνίας λήξης της παραταθείσας άδειας.

Tags: