Σημαντικές παρεμβάσεις στις Δημοτικές Ενότητες Καλαμάτας


Σε συνέχεια του προγραμματισμού που η Δημοτική Αρχή έχει κάνει και υπό τις οδηγίες του δημάρχου Καλαμάτας, οι υπηρεσίες συνέταξαν και στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν οι μελέτες που αφορούν σημαντικές παρεμβάσεις σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες. Οι μελέτες συντάχθηκαν σύμφωνα και με τα αιτήματα των προέδρων των Κοινοτήτων, όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί. Να σημειωθεί ότι ο προϋπολογισμός για τα έργα που προγραμματίζονται είναι αισθητά αυξημένος σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. 

Σε δηλώσεις του, δε, προχθές ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Επιθυμούμε να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος σε όλα τα χωριά και μέσα από τις παρεμβάσεις αυτές ερχόμαστε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί, αυξάνοντας σχεδόν στο τριπλάσιο τον προϋπολογισμό, αγγίζοντας τα 300.000 ευρώ».

Συντήρηση οδοποιίας δημοτικών ενοτήτων

Αναλυτικά, εγκρίθηκαν τέσσερις μελέτες με προϋπολογισμό έργων και παρεμβάσεων της τάξεως των 74.400 ευρώ η καθεμιά για τις Δημοτικές Ενότητες Άριος, Αρφαρών, Θουρίας και Καλαμάτας. Σύμφωνα με τις μελέτες, πρόκειται να γίνουν μία σειρά από εργασίες.

Επισκευές έργων υποδομής τοπικών κοινοτήτων περιοχής Αλαγονίας

Επίσης, εγκρίθηκε η μελέτη που αφορά σε «Επισκευές έργων υποδομής Τοπικών Κοινοτήτων περιοχής Αλαγονίας». Και στην εν λόγω μελέτη αποτυπώθηκαν ανάγκες όπως αυτές καταγράφηκαν σε συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων, καθώς είναι οι άνθρωποι που καθημερινά καλούνται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των περιοχών τους. Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης μελέτης ανέρχεται στα 80.999,84 ευρώ. Οι παρεμβάσεις αφορούν στις Κοινότητες Αλαγονίας, Αρτεμισίας, Πηγών, Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Μαστραγγελόπουλος ανέφερε: «Αυτά είναι η αρχή. Όπως έχει τονίσει ο δήμαρχος, στόχος είναι να βελτιώσουμε την καθημερινότητα σε όλο το Δήμο και με τις παρεμβάσεις αυτές εκεί στοχεύουμε. Να συμπληρώσω ακόμα ότι ήδη συνεργεία αυτεπιστασίας καθημερινά προβαίνουν σε παρεμβάσεις στον αστικό ιστό, ενώ ήδη συντάσσεται σε συνεργασία με τις υπηρεσίες πρόγραμμα για εκτεταμένες παρεμβάσεις στις γειτονιές της πόλης, που θα ακολουθήσει».