Συνεδρίασε δια περιφοράς χωρίς απαρτία το Δ.Σ. Τριφυλίας!


Μείζονος σημασίας ζήτημα για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας και του Δήμου ευρύτερα ανακύπτει μετά την προγραμματισθείσα για χθες στις 12.00 το μεσημέρι δια περιφοράς συνεδρίαση του Σώματος, η οποία φέρεται ότι διεξήχθη χωρίς απαρτία! Επίσης, φέρεται πως, ενώ δεν υπήρξε η εκ του νόμου απαρτία, ελήφθη απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: Ω5ΟΛΩΗΕ-5ΡΡ και θέμα «Παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών για το χρονικό διάστημα έως την 31η-12-2022 (Σχ. 11/2020 ΑΕΠΖ και 95/2020 ΑΟΕ)»!

Στο απόσπασμα από το πρακτικό της με αριθ. 12/01-06-2020 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας με αριθ. απόφασης 86/2020 που δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: Ω5ΟΛΩΗΕ-5ΡΡ, αναγράφεται μεταξύ άλλων: «[…] Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο αριθμού μελών είκοσι επτά (27), βρέθηκαν παρόντες δεκατέσσερις (14)».

Για να έχει, όμως, από χθες 1η Ιουνίου απαρτία δια περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, σύμφωνα με τις εγκύκλιους του υπουργείου Εσωτερικών [υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (Α.Δ.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6- 50Ψ] απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του, δηλαδή τουλάχιστον 18, αφού το σύνολό τους είναι 27…

Δημήτρης Δριμής

Στο μεταξύ, για «τη χθεσινή δια περιφοράς και χωρίς απαρτία συνεδρίαση του Δ.Σ. Τριφυλίας» ο επικεφαλής της “Ανεξάρτητης Δημοτικής Συνεργασίας”, Δημήτρης Δριμής, αναφέρει μεταξύ άλλων σε γραπτή δήλωση:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο τρεις μήνες τώρα δεν έχει συνεδριάσει δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη. Το ίδιο και οι Επιτροπές. Δεν αξιοποιήθηκε το γεγονός ότι η ΚΕΔΕ έθεσε στη διάθεση των Δήμων δωρεάν πλατφόρμα για συνεδριάσεις με τηλεδιασκέψεις. Ο πρόεδρος φάνηκε κατώτερος των περιστάσεων και τα μέλη του προεδρείου οφείλουν να πάρουν θέση.

[…] Η σημερινή (σ.σ. χθεσινή) δια περιφοράς συνεδρίαση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας. Οι δημοτικοί σύμβουλοι της “Ανεξάρτητης Δημοτικής Συνεργασίας”, Δημήτρης Δριμής και Γιάννης Παρασκευόπουλος, απείχαμε μαζί με άλλους συναδέλφους από τη συνεδρίαση. Ήταν μια ενσυνείδητη πράξη υπεράσπισης του κύρους του θεσμού του Δημοτικού Συμβουλίου, της προσωπικής μας αξιοπρέπειας, της διαφάνειας, των δικαιωμάτων των δημοτών.

[…] Η πρόσκληση της συνεδρίασης, μνημείο προχειρότητας και ασχετοσύνης, πάσχει και ακυρότητας. Δεν έχουν, για παράδειγμα, πάρει χαμπάρι πως στις 31 Μαΐου έληξε η περίοδος που λόγω COVID-19 η δια περιφοράς συνεδρίαση δεν απαιτούσε αιτιολόγηση. Από 1η Ιουνίου απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του προέδρου, που θα αναφέρει ότι τα θέματα είναι κατεπείγοντος χαρακτήρα και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος για τα συμφέροντα του Δήμου αν δε ληφθεί άμεσα απόφαση. Ταυτόχρονα απαιτείται η συμμετοχή, τουλάχιστον, των δύο τρίτων των μελών του Δ.Σ. για να υπάρχει απαρτία».

Του Ηλία Γιαννόπουλου