Συνεργασία Δήμου Καλαμάτας και Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Συνεργασία Δήμου Καλαμάτας και Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε χθες μεταξύ του δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου και του καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και διευθυντή του μεταπτυχιακού προγράμματος «Επιστήμη Υπολογιστών» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Κωνσταντίνου Βασιλάκη.

Αντικείμενο της τηλεδιάσκεψης η συνεργασία Δήμου Καλαμάτας – Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε γενικότερο πλαίσιο και μέσα από το υπό ίδρυση Τμήμα Καινοτομίας και Τεχνολογίας στο Δήμο, για την υλοποίηση δράσεων με τη χρήση των τεχνολογιών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things, IoT) και σε τομείς που αφορούν: (α) στον αγροτικό τομέα και (β) στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών του Δήμου Καλαμάτας.

Συγκεκριμένα, οι δράσεις στοχεύουν στους τομείς: δακοπροστασίας, προστασίας καλλιεργειών πατάτας από πάγο, αντιπλημμύρισης / σύστημα προειδοποιήσεων, συλλογής δεδομένων συνθηκών καλλιέργειας και συσχέτισης με ποιότητα και ποσότητα παραγωγής για εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το πώς μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα και η ποσότητα παραγωγής, έξυπνης στάθμευσης, βοήθειας στο σπίτι, ειδικά για ηλικιωμένους ή πάσχοντες από χρόνιες ασθένειες.