Συντονισμένη προσπάθεια για ανάδειξη του ορεινού όγκου του Ταϋγέτου

Συντονισμένη προσπάθεια  για ανάδειξη του ορεινού όγκου του Ταϋγέτου

Ξεκίνησε χθες βράδυ η διαδικασία της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Καλαμάτας για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση του Ταϋγέτου στο αμφιθέατρο «Αλέξανδρος Κουμουνδούρος». Σε περίπτωση που δεν υπήρχε απαρτία, η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί σήμερα μόνο με τα παρόντα μέλη.

ΟΧΕ ΤΑΥΓΕΤΟΥ

Προϋπολογισμός για δημόσιες παρεμβάσεις: 10.000.000 ευρώ, προϋπολογισμός για ιδιωτικές επενδύσεις: 2.500.000 ευρώ.

Η βιώσιμη αειφόρος ανάπτυξη των οικισμών του Ταϋγέτου, μέσα από τη διαδικασία και τα εργαλεία της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), αποτελεί τη βέλτιστη δυνατή επιλογή για την αντιμετώπιση των περιοχών του Μεσσηνιακού και Λακωνικού Ταϋγέτου ως μία ενιαία περιοχή με σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες που δεν έχουν αξιοποιηθεί.

Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων πολιτικών και παρεμβάσεων στην περιοχή της ΟΧΕ θα συμβάλει στη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την ενδυνάμωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και στη διασφάλιση συνεργειών στις επενδύσεις που στηρίζονται από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία.

Στην περίπτωση των ορεινών οικισμών του Ταϋγέτου πρέπει να αντιμετωπισθούν τα σημαντικά προβλήματα εγκατάλειψης και ταυτόχρονα οι πολύ σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητές τους.

Στην έκταση του μεσσηνιακού τμήματος του Ταϋγέτου περιλαμβάνονται: περιοχή δικτύου NATURA, καταφύγια άγριας ζωής, παραδοσιακοί οικισμοί και μνημεία, παραδοσιακά γεφύρια, μονοπάτια και καλντερίμια, πηγές και κρήνες, που μαζί με τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του, φαράγγια, χαράδρες και χείμαρρους, συνθέτουν τη μοναδική ταυτότητα της περιοχής.

Με την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση επιχειρείται η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των προοπτικών της περιοχής, που στηρίζεται στην ορθολογική αξιολόγηση των πραγματικών δυνατοτήτων της και υλοποιείται με βάση σύγχρονες αρχές και πρότυπα διαχείρισης. Ταυτόχρονα, η ολοκληρωμένη αυτή προσέγγιση ελαχιστοποιεί την εμφάνιση κινδύνων και απειλών για την υποβάθμιση των αξιών της περιοχής συνολικά.

Στόχοι

-Η  προστασία, διατήρηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής του ορεινού όγκου Ταϋγέτου από την άποψη του φυσικού περιβάλλοντος (βιότοποι, είδη, κ.λπ.), των πολιτιστικών στοιχείων, του τοπίου και του χαρακτήρα της περιοχής

-Η οργάνωση της περιοχής για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών (ανάδειξη αξιών, δημιουργία υποδομών, περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση κ.λπ.)

-Η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή και η άνοδος του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων, με την ενίσχυση των έργων υποδομής, την πληρέστερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, σε συμφωνία με την διατήρηση των αξιών της

-Η οργάνωση της διοίκησης, διαχείρισης και λειτουργικής οργάνωσης της προστατευόμενης περιοχής.

Άξονες παρεμβάσεων

-Προστασία, διατήρηση και ανάδειξη των παραδοσιακών οικισμών και μνημείων, αποκατάσταση παραδοσιακών γεφυριών, συντήρηση και ανάδειξη μονοπατιών και καλντεριμιών, πηγών και κρηνών, και γενικά των πλούσιων ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων που συνθέτουν την μοναδική ταυτότητα της περιοχής

-Αξιοποίηση δημόσιων και δημοτικών κτηρίων (παλιά σχολεία, κατασκήνωση, τουριστικό, ξυλοπριστήριο κ.λπ.)

-Βελτίωση και διασφάλιση της προσβασιμότητας με την υλοποίηση των απαιτούμενων οδικών έργων

-Ανάπτυξη δράσεων για τη συγκράτηση του πληθυσμού, την κοινωνική συνοχή και φροντίδα

-Ανάπτυξη βασικών υποδομών (διαχείριση απορριμμάτων, νερού, αρδευτικά κ.λπ.)

-Ανάπτυξη υποδομών βελτίωσης της ποιότητας ζωής (υποδομές άθλησης, ψυχαγωγίας, πολιτισμού)

-Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας με την ενίσχυση του αγροδιατροφικού τομέα μέσω της ενσωμάτωσης τεχνολογικών καινοτομιών και με προτεραιότητα στην αξιοποίηση των τοπικών πόρων

-Προώθηση τουριστικών υποδομών που θα αξιοποιούν το οικιστικό απόθεμα και

-Υλοποίηση έργων τουριστικής προβολής για την περιοχή, την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών και του θεματικού τουρισμού, τη σύνδεση των εμπειριών των επισκεπτών με τον πολιτισμό, την ιστορία και τις παραδοσιακές δραστηριότητες των κατοίκων της.

Α.Π.