«Τίμιος άνθρωπος είναι αυτός που γνωρίζει ότι δεν μπορεί να καταναλώσει περισσότερα απ’ αυτά που έχει παράξει»

«Τίμιος άνθρωπος είναι αυτός που γνωρίζει ότι δεν μπορεί να καταναλώσει περισσότερα απ’ αυτά που έχει παράξει»

Άιν Ραντ (1905 – 1982, Αμερικανίδα συγγραφέας & φιλόσοφος)