Ψηφιακή εξυπηρέτηση και στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας


Διαδικασίες ψηφιακής εξυπηρέτησης του πολίτη καθιερώνονται και στην Αστυνομία, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο του συνεχούς εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του Σώματος καθιερώνονται σημεία επαφής και εξυπηρέτησης των πολιτών, σε όλες τις Διευθύνσεις Αστυνομίας της χώρας.

Συγκεκριμένα, σε κάθε Διεύθυνση Αστυνομίας έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν: ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), μέσω της οποίας αρμόδιο αστυνομικό προσωπικό εξετάζει άμεσα τα αιτήματα των πολιτών και τα προωθεί στην αρμόδια υπηρεσία, κοινοποιώντας στον αποστολέα τα αποτελέσματα των ενεργειών, και τηλεφωνική γραμμή, η οποία λειτουργεί καθημερινά από 8.00 το πρωί έως 6.00 το απόγευμα, για άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών, είτε με παραπομπή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες είτε με παροχή γενικών πληροφοριών που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Για την υπηρεσίες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας το αντίστοιχο e-mail είναι: admessinias@astynomia.gr και το τηλέφωνο: 2721044600.

Με την πρωτοβουλία αυτή καθίσταται δυνατή η απομακρυσμένη, ταχεία και άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους και διευκολύνεται περαιτέρω η επικοινωνία, εξέταση και διεκπεραίωση αιτημάτων και θεμάτων που τους απασχολούν. Επιπλέον, διευκολύνεται η περαιτέρω επικοινωνία ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.