Πανελλαδικές 2020: Τα θέματα σε Αρχαία και Μαθηματικά


Τετάρτη 17 Ιουνίου σήμερα και οι μαθητές των Γενικών Λυκείων θα εξεταστούν σε μαθήματα κατεύθυνσης.

Ειδικότερα οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών θα εξεταστούν στα Αρχαία Ελληνικά, ενώ αυτοί των Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής θα εξεταστούν στα Μαθηματικά.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ με το νέο σύστημα.

Για τα θέματα ‘Αρχαία Ελληνικά’ πατήστε εδώ.

Για τα θέματα ‘Μαθηματικά’ πατήστε εδώ.

2. Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ με το παλαιό σύστημα.

Για τα θέματα ‘Αρχαία Ελληνική Γλώσσα’ πατήστε εδώ.

Για τα θέματα ‘Μαθηματικά (Ημερήσια)’ πατήστε εδώ.

Για τα θέματα ‘Μαθηματικά (Εσπερινά)’ πατήστε εδώ.