Σανίδα σωτηρίας με νέα προσωρινά μέτρα αναζητά η Ένωση Μεσσηνίας

Σανίδα σωτηρίας με νέα προσωρινά  μέτρα αναζητά η Ένωση Μεσσηνίας

Την αναστολή οποιουδήποτε μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον της (κατασχέσεις, πλειστηριασμοί κ.λπ.) ζητά η Ένωση Μεσσηνίας (πρώην ΕΑΣ) με προσωρινή διαταγή η οποία συζητήθηκε χθες από το Τριμελές Εφετείο.

Οι σχεδιασμοί της διοίκησης της Ένωσης για διάσωσή της ναυάγησαν, όταν το Μάρτιο το Πολυμελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας απέρριψε ως ουσιαστικά αβάσιμη την αίτηση της Ένωσης Μεσσηνίας να επικυρωθεί η συμφωνία εξυγίανσης που είχε υπογράψει με την πλειοψηφία των πιστωτών της. Το δικαστήριο με την εν λόγω απόφαση έκρινε ότι ο συγκεκριμένος αγροτικός συνεταιρισμός έχει περιέλθει σε δυσμενή οικονομική κατάσταση και όπως χαρακτηριστικά τονίζει: «Δεν πιθανολογείται ότι το προεκτεθέν επιχειρηματικό σχέδιο τυγχάνει ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο, καθώς και ότι η συναφθείσα συμφωνία εξυγίανσης θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητά του».

Κατά της απόφασης αυτής η Ένωση Μεσσηνίας κατέθεσε έφεση, η οποία ορίσθηκε να συζητηθεί τον Οκτώβριο.

Σημειώνεται ότι οι συνολικές οφειλές της Ένωσης σε Ελληνικό Δημόσιο, ΕΦΚΑ και ιδιώτες ξεπερνούν τα 18 εκατ. ευρώ.

Για να μπορέσει, λοιπόν, μέχρι τότε να επιβιώσει, ζήτησε να εκδοθεί προσωρινή διαταγή να  ανασταλούν τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον της έως ότου εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση για το σχέδιο εξυγίανσης, μετά και την κατάθεση της έφεσής της.

Χθες συζητήθηκε στο Εφετείο η προσωρινή διαταγή, όπου αναπτύχθηκαν οι θέσεις όλων των διάδικων πλευρών και σήμερα αναμένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης του δικαστηρίου.

Β.Β.