Ένα εντυπωσιακό ντοκιμαντέρ για την Κορώνη

Ένα εντυπωσιακό ντοκιμαντέρ για την Κορώνη

Ένα εντυπωσιακό ντοκιμαντέρ για την Κορώνη δημιούργησε η Θεοδώρα Δρακοπούλου σε συνεργασία με το Σύλλογο Επαγγελματιών της περιοχής.

Το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ πέρα από τα όμορφα πλάνα αναδεικνύει το ιστορικό κομμάτι της περιοχής και είναι βασισμένο στο βιβλίο «Κορώνη, η προσωπογραφία μια πολιτείας» του καθηγητή Φωτίου Λίτσα .