Γιάννης Λαμπρόπουλος: Ζητά καθολική εφαρμογή στους εργαζομένους απόφασης Ελεγκτικού Συνεδρίου

Γιάννης Λαμπρόπουλος: Ζητά καθολική εφαρμογή στους εργαζομένους απόφασης Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ερώτηση προς τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατέθεσε ο βουλευτής Μεσσηνίας, Ιωάννης Δ. Λαμπρόπουλος, ζητώντας καθολική εφαρμογή της υπ. αριθμ. 317/20 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε όλους τους εργαζομένους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Όπως εξηγεί: «Με την υπ. αριθμ. 317/2020 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι η διάταξη του αρθρ. 56 παρ . 1 περ β’ του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Υπαλλήλων (Π.Δ. 169/07) , όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή της, από 1/1/2011 με τον ν. 3865/2010, με την οποία θεσπίζεται για τις υπαλλήλους με ανήλικο τέκνο οι οποίες συμπληρώνουν 25 έτη συντάξιμης υπηρεσίας μέχρι 31/12/10, μικρότερο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης (το 50ό της ηλικίας τους) έναντι των ανδρών υπαλλήλων, “συνιστά δυσμενή διάκριση σε βάρος των τελευταίων με μόνο κριτήριο το φύλο τους, η οποία δε δικαιολογείται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δημόσιου συμφέροντος ή από λόγους που ανάγονται στην ανάγκη μεγαλύτερης προστασίας των γυναικών σε θέματα μητρότητας, γάμου ή οικογένειας ή σε καθαρά βιολογικές διαφορές που επιβάλλουν τη λήψη ιδιαίτερων μέτρων υπέρ αυτών”.

Ερωτάται ο κ. υπουργός: Θα υπάρξει νομοθετική πρόβλεψη για καθολική εφαρμογή της υπ.αριθμ. 317/20 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε όλους τους εργαζομένους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα;».