Δήμος Καλαμάτας: Παράταση προθεσμίας υποβολής απαλλαγής τελών καθαριότητας

Δήμος Καλαμάτας: Παράταση προθεσμίας υποβολής απαλλαγής τελών καθαριότητας

Παράταση προθεσμίας έως και την προσεχή Δευτέρα 20 Ιουλίου δίνεται για την υποβολή αίτησης απαλλαγής τελών καθαριότητας, σε εφαρμογή των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.

Η υποβολή της δήλωσης απαλλαγής τελών καθαριότητας γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου στο link https://eservices.kalamata.gr/login και αφορά στο διάστημα από 15 Μαρτίου έως 31 Μαΐου.

Σημειώνεται ότι δικαίωμα αίτησης έχουν οι πληττόμενες επιχειρήσεις όπως αυτές περιγράφονται από τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που έχουν εκδοθεί. Οι αιτήσεις θα διαβιβαστούν την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας στη ΔΕΗ για να προχωρήσει στην έκδοση των επόμενων λογαριασμών με μηδενικά τέλη.