ΕΛ.ΑΣ. και Δημοτική Αστυνομία Καλαμάτας ενώνουν δυνάμεις για την παραβατικότητα

ΕΛ.ΑΣ.  και Δημοτική Αστυνομία Καλαμάτας ενώνουν δυνάμεις για την παραβατικότητα

Με κυριότερο θέμα την έγκριση μνημονίου συνεργασίας του Δήμου Καλαμάτας και της Δημοτικής Αστυνομίας με την Ελληνική Αστυνομία, για την ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακού Κέντρου Καταπολέμησης της Παραβατικότητας, συνεδρίασε χθες το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Δημοτική Αρχή έχει υψηλές προσδοκίες από την ίδρυση του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Κέντρου, το οποίο θα λειτουργεί στο πρότυπο αντίστοιχων στους Δήμους Αθηναίων και Θεσσαλονίκης, όπου φαίνεται πως τα αποτελέσματα είναι θετικά.

“Σκοπός του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου θα είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και που άπτονται των αρμοδιοτήτων” της Δημοτικής Αστυνομίας και της Ελληνικής Αστυνομίας, σημειώνεται στην εισήγηση για το Επιχειρησιακό Κέντρο, το οποίο θα λειτουργεί στο Δημαρχείο της οδού Αριστομένους.

Στο πλαίσιο της ληφθείσας απόφασης να εξεταστούν τρόποι για τη συνεργασία Ελληνικής Αστυνομίας και Δημοτικής Αστυνομίας Καλαμάτας πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας μεταξύ εκπροσώπων των δυο φορέων, όπου συμφωνήθηκαν αρχικά οι γενικές αρχές που θα την διέπουν.

Ειδικότερα:

α) Υπήρξε η παραδοχή ότι οποιαδήποτε παρέμβαση για την αντιμετώπιση κάθε μορφής παραβατικότητας απαιτεί σήμερα πολυεπίπεδη, συντονισμένη και ταχεία δράση. Η καθημερινότητα του πολίτη εξαρτάται από τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του, η οποία συναρτάται αναντίρρητα από τη συντονισμένη δράση των υπηρεσιών, αφού στις περισσότερες περιπτώσεις, υπάρχει κοινός στόχος.

Στη βάση των δραστηριοτήτων Ελληνικής Αστυνομίας και Δημοτικής Αστυνομίας, κοινός σκοπός είναι η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στους δημότες, η ολιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, αλλά και η ολοκληρωμένη διαχείριση τους, όταν χρονίζουν και καθίστανται εγκληματογόνα.

β) Επισημάνθηκε ότι για το σκοπό αυτό, μεταξύ των δυο Υπηρεσιών, απαιτείται: (1) Ολιστική προσέγγιση των προβλημάτων. (2) Προγραμματισμός και συντονισμός των δράσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των θεμάτων που ανακύπτουν. (3) Συμπληρωματική και ενισχυτική δραστηριότητα στο πλαίσιο ενός γενικότερου σχεδιασμού. (4) Ενιαία Συντονισμένη δράση Ελληνικής Αστυνομίας, Δημοτικής Αστυνομίας και λοιπών εμπλεκόμενων υπηρεσιών/φορέων, κατά λόγο αρμοδιότητας.

Για την επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος θα πρέπει:

(1) Να οριστούν δύο «υπηρεσιακοί σύνδεσμοι» μεταξύ Ελληνικής Αστυνομίας (Αξιωματικός Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας) και Διεύθυνσης (τμήματος) Δημοτικής Αστυνομίας με σκοπό την αλληλοενημέρωση και τη δρομολόγηση λύσεων επί των πάσης φύσεως προβλημάτων κοινού ενδιαφέροντος και αρμοδιοτήτων των δύο υπηρεσιών.

(2) Να συσταθεί Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο (Ε.ΣΥ.Κ.) Δημοτικής και Ελληνικής Αστυνομίας. Το ανωτέρω κέντρο θα στελεχώνεται από Αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας και το απαραίτητο αστυνομικό προσωπικό, καθώς και από προϊστάμενο της Δημοτικής Αστυνομίας με το αντίστοιχο προσωπικό.

Καθορίστηκε να υπάρχει κοινή δράση σε θέματα όπως: Μεγάλες πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις. Αστυνόμευση προβληματικών περιοχών. Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές. Αντιμετώπιση παρεμπορίου. Πολιτική Προστασία. Έλεγχος παράνομων σταθμεύσεων. Εφαρμογή αντικαπνιστικής νομοθεσίας. Επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά. Περιπολίες σε περιοχές του Δήμου που εμφανίζουν έντονη παραβατικότητα. Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στα ζώα συντροφιάς. Εγκαταλελειμμένα οχήματα.

Να υπάρχει αμφίπλευρη πληροφόρηση για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος όπως η μικροεγκληματικότητα σε χώρους υψηλής επισκεψιμότητας, η κυκλοφοριακή συμφόρηση σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, η παροχή συνδρομής σε άτομα που χρήζουν άμεσης βοήθειας (άστεγοι, ηλικιωμένοι, χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών κ.λπ.), η επιτήρηση κοινόχρηστων χώρων, η επισήμανση ανθυγιεινών εστιών κ.ά., με σκοπό την έγκαιρη αντιμετώπισή τους.

Παράλληλα, οι δημοτικοί αστυνομικοί στο σύνολό τους, καθώς και οι αντιπρόσωποι της ΕΛ.ΑΣ. στα μεικτά κλιμάκια, θα παρέχουν πληροφορίες και εμπειρίες που αποκομίζουν, ζωτικής σημασίας για την περαιτέρω εξέλιξη του σχεδιασμού και ενεργειών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Α.Π.