Εκδήλωση της ΠΕΔ για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Εκδήλωση της ΠΕΔ για  τη διαχείριση των απορριμμάτων

Χθες στην Τρίπολη στη… σκιά του εγγράφου της Ευρωπαϊκής επιτροπής

Στην Τρίπολη βρέθηκε χθες ο δήμαρχος Καλαμάτας και αντιπρόεδρος  της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου, Θανάσης Βασιλόπουλος, προκειμένου να συμμετάσχει στην ενημερωτική εκδήλωση της ΠΕΔ με αντικείμενο τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Η παρουσίαση του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων έγινε από το γενικό γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλη Γραφάκο, ο οποίος και ήταν ο βασικός ομιλητής της εκδήλωσης στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης.

Στην εκδήλωση είχαν προσκληθεί, εκτός των δημάρχων, ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας και ο γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης.

Η συνεδρίαση διεξήχθη λίγες μόνο ημέρες μετά το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το οποίο παρουσιάζει το έργο της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο, τουλάχιστον, ως προβληματικό.

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα πάντα με το ευρωπαϊκό έγγραφο: Δεν παρέχονται αξιόπιστα στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι το έργο είναι οικονομικά βιώσιμο. Δε συμπεριλήφθηκε το επενδυτικό κόστος των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας με βιοαέριο που αναφέρονται στο έργο. «Το κόστος λειτουργίας και συντήρησής τους είναι επίσης ασαφές (και πιθανώς λείπει)», σχολιάζει η Κομισιόν. Δεν προκύπτει με σαφήνεια τι ακριβώς περιλαμβάνουν οι τρεις «Μεταβατικές Μονάδες Διαχείρισης» που αναφέρονται στο έργο, καθώς και ποιο είναι το κόστος λειτουργίας και συντήρησής τους, με αποτέλεσμα η Επιτροπή να αμφισβητεί την καταλληλότητά τους. Δεν υπάρχει ανάλυση εναλλακτικών επιλογών.

Δεν παρέχονται λεπτομερείς τεχνικοί και χρηματοοικονομικοί υπολογισμοί με επεξηγήσεις των στρατηγικών επιλογών συγκεντρωτικής –έναντι της αποκεντρωμένης– διαχείρισης απορριμμάτων, με συνέπεια «να μην μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι επελέγη η βέλτιστη στρατηγική επιλογή».

Κρίνεται «υπερ-αισιόδοξη» η υπόθεση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ότι το 15% των σύμμεικτων απορριμμάτων θα ανακτάται προς ανακύκλωση από τις Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων. Σε όλη την Ευρώπη, στις αντίστοιχες Μονάδες παρατηρούνται χαμηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης, καθώς τα προς επαναχρησιμοποίηση υλικά που προέρχονται από σύμμεικτα απορρίμματα είναι «μολυσμένα», δεν μπορούν να ανακυκλωθούν και καταλήγουν στις χωματερές.

Προβλέπεται ότι το παραγόμενο κομπόστ θα καταλήξει να θαφτεί –και όχι να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό– λόγω «υψηλού επιπέδου προσμείξεων», καθώς θα προέρχεται από σύμμεικτα απορρίμματα και, επομένως, θα έχει χαμηλή ποιότητα.