Η αναβάθμιση του λιμένα Πύλου στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»

Η αναβάθμιση του λιμένα Πύλου  στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»

Την ένταξη για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Σύνταξη Μελετών και παροχή υπηρεσιών-τεχνικού συμβούλου για την αναβάθμιση του λιμένα Πύλου», στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», του υπουργείου Εσωτερικών, προϋπολογισμού 620.000 ευρώ,  ανακοίνωσαν ο δήμαρχος Πύλου-Νέστορος, Παναγιώτης Καρβέλας και ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύλου, Θεόδωρος Χαραμαράς.

Η εν λόγω πράξη περιλαμβάνει το πρόγραμμα των έργων ανάπτυξης του λιμένα, τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το τοπογραφικό διάγραμμα, τη βυθομετρική αποτύπωση, τη μελέτη λιμενικών έργων, την ακτομηχανική μελέτη, τη χωροταξική οργάνωση της χερσαίας ζώνης λιμένα, καθώς και τη γεωτεχνική και συγκοινωνιακή μελέτη.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος τόνισε: «Πιστοί στις δεσμεύσεις μας προχωράμε, με σκληρή δουλειά και συνέπεια, για την ανάπτυξη του τόπου μας. Η παραπάνω έγκριση χρηματοδότησης θα αποτελέσει το εφαλτήριο για την αναβάθμιση και την ανάπτυξη τόσο του λιμένα της Πύλου όσο και του περιβάλλοντα χώρου του».