Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών ο Ν. Ζαχαριάς

Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών ο Ν. Ζαχαριάς

Κατά τις διεξαχθείσες εκλογές της 22ας Ιουλίου της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στη θέση του κοσμήτορα αναδείχθηκε ο καθηγητής Ν. Ζαχαριάς, με τριετή θητεία η οποία ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους.