Προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης για παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας

Προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης  για παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας

Αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου  Καλαμάτας  οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών παιδιών και βρεφών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2020-2021, σύμφωνα με απόφαση της ειδικής επιτροπής επιλογής.

Στους γονείς δίνεται η δυνατότητα  ένστασης  στα αποτελέσματα των παραπάνω  πινάκων  μέσα σε χρονικό διάστημα  (3) εργασίμων ημερών από  27 έως 29/7/20.

Οι οριστικοί πίνακες  των εγγραφών βρεφών – νηπίων θα ανακοινωθούν μετά από την ανακοίνωση  των αποτελεσμάτων και τη χορήγηση voucher μέσω της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» της  ΕΕΤΑΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δήμου Καλαμάτας, για το προνηπιακό τμήμα κατατέθηκαν 307 αιτήσεις και εγκρίθηκαν προσωρινά οι 293, ενώ για το βρεφικό τμήμα 128 αιτήσεις και εγκρίθηκαν οι 124.

Προς διευκόλυνση των γονέων τα αποτελέσματα της μοριοδότησης με τους σχετικούς  πίνακες  έχουν αναρτηθεί στους ακόλουθους συνδέσμους: Για το Προνηπιακό Τμήμα ΕΔΩ και για το Βρεφικό Τμήμα ΕΔΩ.