Πρόστιμα για ΚΤΕΟ σε απορριμματοφόρα και φορτηγά του Δήμου Τριφυλίας

Πρόστιμα για ΚΤΕΟ σε απορριμματοφόρα και φορτηγά του Δήμου Τριφυλίας

Πρόστιμα γιατί δεν πέρασαν έγκαιρα από ΚΤΕΟ πέντε δημοτικά οχήματα θα πληρώσει ο Δήμος Τριφυλίας. Στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. Τριφυλίας δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήταν η «Έγκριση δαπάνης για πρόστιμα ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου» και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας, με θέμα «Έγκριση προστίμων ΚΤΕΟ», ομόφωνα ελήφθη απόφαση και εγκρίθηκε η δαπάνη του προστίμου ΚΤΕΟ.

Στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, συνολικού ποσού 1.005 ευρώ, για κάλυψη της δαπάνης που αφορά στην πληρωμή των παραβόλων και προστίμων για τον τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ των πέντε οχημάτων του Δήμου Τριφυλίας. Από τα 1.005 ευρώ, τα 620 ευρώ αφορούν πρόστιμα και τα 385 ευρώ το κόστος του ΚΤΕΟ.

Σε παρέμβασή του, πάντως, ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Μερκούρης σημείωσε: «Ο Δήμος οφείλει να εκπέμπει νομιμότητα και δε δικαιολογείται να πληρώνει πρόστιμα, ούτε έπρεπε να φτάσουμε στο σημείο να αφαιρεθούν πινακίδες, όπως έγινε στην περίπτωση των δύο απορριμματοφόρων την πιο περασμένη εβδομάδα».

Του Ηλία Γιαννόπουλου