Πόλη (προσωρινά) ήπιας κυκλοφορίας η Καλαμάτα

Πόλη (προσωρινά) ήπιας κυκλοφορίας η Καλαμάτα

Σύμφωνα με απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής

Ομόφωνα ενέκρινε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κατά την προχθεσινή της συνεδρίαση, τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Ιστορικό Κέντρο και την οδό Ναυαρίνου.

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι από το σύνολο των παρατάξεων της αντιπολίτευσης διατυπώθηκαν ενστάσεις σε ό,τι αφορά τα δύο τμήματα της Ναυαρίνου, Ακρίτα-Ηρώων και Ηρώων-Αύρας. Οι αντιπολιτεύσεις τόνισαν ότι θα δημιουργήσουν προβλήματα η διατήρηση της κυκλοφορίας ως έχει στο πρώτο τμήμα και η μονοδρόμηση του δεύτερου. Ζήτησαν δε να μονοδρομηθούν και τα δύο. Μάλιστα, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Κοσμόπουλος, περιέγραψε ως απαράδεκτη την επιλογή της αμφίδρομης κυκλοφορίας στο ένα τμήμα και της μονοδρόμησης στο άλλο.

Τα μέτρα, πέρα από αυτά που θα ισχύσουν για τη Ναυαρίνου, είναι τα εξής:

Πεζοδρομήσεις

Στο Ιστορικό Κέντρο πεζοδρόμηση όλων των δρόμων (οδοί Αιπύτου – Ηφαίστου – Ιθώμης – Αγίου Ιωάννου – Παπάζογλου) μεταξύ των οδών Υπαπαντής – Τζάνε – Νέδοντος – 23ης Μαρτίου. Ωράριο τροφοδοσίας καταστημάτων 07:00 – 10:00 και 16:00 – 18:00. Στάθμευση κατοίκων/ εργαζομένων που δε διαθέτουν ιδιωτικό χώρο στάθμευσης εκτός της περιοχής αυτής. Ισχύς του προσωρινού μέτρου έως τις 30/11/2020.

Στην οδό Αριστομένους πεζοδρόμηση όλων των κάθετων δρόμων (Καπετάν Κρόμπα, Πολυβίου, Αναπλιώτη) μεταξύ των οδών Σφακτηρίας – 23ης Μαρτίου – Νέδοντος – Κολοκοτρώνη. Ωράριο τροφοδοσίας καταστημάτων 07:00 – 10:00 και 16:00 – 18:00. Ισχύς του προσωρινού μέτρου έως τις 30/11/2020.

Μείωση του ορίου ταχύτητας

Επίσης, στην προχθεσινή συνεδρίαση αποφασίστηκε και η μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ./ώρα και είκοσι (20) χλμ./ώρα, για τον αστικό ιστό.

Σημειώνεται ότι γενικά, εντός των κατοικημένων περιοχών με βάση το άρθρο 20 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των οχημάτων ορίζεται στα πενήντα (50) χλμ./ώρα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με ειδική σήμανση. Ωστόσο, είναι επίσης γνωστό ότι η καμπύλη του ποσοστού θανάτων πεζών σε συνάρτηση με την ταχύτητα πρόσκρουσης πάνω τους αυτοκινήτου αυξάνει εκθετικά από την ταχύτητα των 30 χλμ/ώρα και πάνω.

Στην απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών για τη δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινή δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας» αναφέρεται:

Η εξοικονόμηση χώρου που απαιτείται για την κίνηση των πεζών και των ποδηλάτων η οποία μπορεί να επιτευχθεί σε αφαίρεση ή προσωρινή κατάργηση μεμονωμένων θέσεων στάθμευσης ή μιας λωρίδας στάθμευσης, περιορισμός του πλάτους των λωρίδων κυκλοφορίας, απομάκρυνση των θέσεων στάθμευσης – φορτοεκφόρτωσης μακριά από το πεζοδρόμιο και αποκλεισμός ολόκληρης λωρίδας κυκλοφορίας ή ολόκληρου του δρόμου από την κίνηση αυτοκινήτων.

Επίσης, επισημαίνεται ότι η πρωτοτυπία των προτεινόμενων παρεμβάσεων θα συνδυάζεται με ταυτόχρονη κα άμεση αλλαγή του ορίου ταχύτητας σε 30 χλμ./ώρα σε τοπικές οδούς και περιοχές πόλεων όπου υπάρχει αυξημένη αλληλεπίδραση οχημάτων και ευάλωτων χρηστών ή έντονη κίνηση πεζών και ιδιαιτέρως παιδιών (πλησίον σχολείων, αθλητικών εγκαταστάσεων, πλατειών κ.ά.).

Στα πλεονέκτημα όλων των παρεμβάσεων πέραν της οδικής ασφάλειας και της μείωσης του μόλυνσης του περιβάλλοντος περιλαμβάνεται το χαμηλό κόστος κατασκευής των υποδομών για την γρήγορη εφαρμογή τους.

Το παραπάνω μέτρο, σύμφωνα με την πρόταση, αποφασίστηκε να εφαρμοστεί σε όλη την Καλαμάτα εκτός από το κύριο οδικό δίκτυο. Συγκεκριμένα, προτάθηκε να εφαρμοστεί το μέτρο σε όλο τον αστικό ιστό, όπως το «Νησάκι», την περιοχή της παραλίας, την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Αριστομένους – Κρήτης – Ηρώων – Βασ. Γεωργίου, την περιοχή της «Μαρίνας», των Γιαννιτσανίκων κ.λπ.

Δε θα συμπεριληφθούν οι οδοί που αποτελούν το βασικό οδικό δίκτυο (π.χ. Φαρών, Ακρίτα, Κρήτης, Λυκούργου, Σόλωνος, Αριστομένους, Αρτέμιδος, κ.λπ.), αφού ο στόχος είναι να προστατευτούν οι περιοχές κατοικίας.

Ειδικά σε οδούς όπου υπάρχουν σχολεία προτάθηκε να οριστεί όριο ταχύτητας στα είκοσι (20) χλμ./ώρα, όπως έχει ήδη οριστεί έξω από κάποια σχολεία της πόλης (π.χ. 10ο Δημοτικό σχολείο, 18ο Δημοτικό σχολείο).

Όπου στο βασικό οδικό δίκτυο υπάρχει καθορισμένο ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των οχημάτων διαφορετικό των πενήντα (50) χλμ/ώρα και ορίζεται με ειδική σήμανση, αυτό δε θα τροποποιηθεί.

Η υλοποίηση θα γίνει με στάμπες σε κίτρινο χρώμα (όπως προβλέπεται από τον ΚΟΚ για προσωρινή σήμανση) στις εισόδους και τις εξόδους των περιοχών με αναγραφή του ορίου ταχύτητας στην είσοδο και του τέλους της ρύθμισης στην έξοδο. Οι περιοχές αυτές αποτελούνται κυρίως από μονόδρομους και η υλοποίηση του μέτρου θα είναι σχετικά εύκολη.

Η ισχύς του προσωρινού μέτρου θα είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, δηλαδή έως τις 30 Νοεμβρίου 2020. Από την αξιολόγηση της εφαρμογής του μέτρου, θα εξεταστεί αν θα προταθεί στη συνέχεια να έχει μόνιμο χαρακτήρα, οπότε και θα ακολουθηθεί η διαδικασία στην οποία περιλαμβάνεται και η έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Α.Π.