Στο… κόκκινο ο Δήμος Καλαμάτας για εκδήλωση πυρκαγιών

Στο… κόκκινο ο Δήμος  Καλαμάτας για εκδήλωση πυρκαγιών

Σύμφωνα με την γενική γραμματεία πολιτικής προστασίας

Στην προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, την ερχόμενη Δευτέρα, ένα από τα θέματα που… κυριαρχούν στην ημερήσια διάταξη είναι κι αυτό της έγκρισης Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, με την κωδική ονομασία “ΙΟΛΑΟΣ.

Από την αναλυτική εισήγηση του θέματος διαβάζουμε ότι η Μεσσηνία και ειδικότερα ο Δήμος Καλαμάτας ανήκουν σε αυτούς που αποκαλούνται “υψηλού κινδύνου” για εκδήλωση πυρκαγιάς σε πανελλαδικό επίπεδο.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Καλαμάτας, επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων φορέων σε τοπικό επίπεδο:

•για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών

•για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους, δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της χώρας.

Προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η συνέργεια, η συνεργασία και η διαλειτουργικότητα των εμπλεκομένων φορέων σε τοπικό επίπεδο.

Αντικειμενικοί στόχοι

•Προσδιορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε τοπικό επίπεδο και σε όλες τις φάσεις κινητοποίησης του συστήματος Πολιτικής Προστασίας.

•Συντονισμένη δράση των εμπλεκομένων εκ της αποστολής τους φορέων σε τοπικό επίπεδο στην υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών που αποτελεί ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος, συμπεριλαμβανομένης και της αναγγελίας για την έγκαιρη κινητοποίηση του μηχανισμού με στόχο τον έλεγχο των επεισοδίων δασικών πυρκαγιών σε αρχικό στάδιο.

•Συντονισμένη δράση των εμπλεκόμενων φορέων σε τοπικό επίπεδο στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών και στην άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών τους.

Ανάλυση κινδύνου

Οι ιδιαίτερα επικίνδυνες περιοχές της χώρας για την εκδήλωση πυρκαγιών σε δάση και δασικές εκτάσεις αναφέρονται στο ΠΔ 575/1980 (ΦΕΚ 157/Α/1980), το οποίο εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α΄/1979) και απεικονίζονται στο Χάρτη.

Με βάση τα άρθρα 23 και 25 του Ν. 998/79 προκύπτει η υποχρέωση (για τους φορείς, που αναφέρονται για δράσεις που προσδιορίζονται στην ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999 για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών) ανάπτυξης μηχανισμού και υποχρεωτικής λήψης μέτρων έτσι ώστε να υπάρχει άμεσος έλεγχος των δασικών πυρκαγιών που ενδέχεται να εκδηλωθούν από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου. Η περίοδος αυτή προσδιορίζεται ως αντιπυρική.

Με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 575/1980, ο Δήμος Καλαμάτας ανήκει στις ιδιαίτερα επικίνδυνες περιοχές της χώρας για την εκδήλωση πυρκαγιών σε δάση και δασικές εκτάσεις

Στο πλαίσιο υποστήριξης της διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και σε εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη “Ξενοκράτης”, καθώς και του εγκεκριμένου “Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας δασικών πυρκαγιών”, συντάσσεται και εκδίδεται κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών

Ο χάρτης έχει ως κύριο στόχο να ενημερώσει τους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, για τις περιοχές που το επόμενο 24ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει τη συμπεριφορά μιας πυρκαγιάς που εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο.

Ο ανωτέρω χάρτης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, που συμβάλλει αποτελεσματικά στην προληπτική οργάνωση και το συντονισμό για την ετοιμότητα των εμπλεκομένων φορέων, καθώς και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αποτροπή έναρξης δασικών πυρκαγιών από αμέλεια.

Η σύνταξη του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς γίνεται από την ομάδα έκδοσης του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, η οποία απαρτίζεται από επιστήμονες με ειδικές γνώσεις (δασολόγους και μετεωρολόγους) της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) εκδίδεται από 1η Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους. Η εκπόνηση του Χάρτη ολοκληρώνεται μέχρι τις 12.30 της προηγουμένης ημέρας από την ημέρα για την οποία αυτός ισχύει. Δηλαδή, ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς ισχύει για την επόμενη ημέρα από την ημέρα έκδοσής του.

Για τις περιοχές που η πρόβλεψη του κινδύνου εκτιμάται από πολύ υψηλή (κατηγορία 4) έως κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5), εκδίδεται επιπλέον από το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα, προκειμένου να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας οι αρμόδιοι φορείς.

Του Αντώνη Πετρόγιαννη