Συντήρηση υποδομών και παρεμβάσεις στην Καλαμάτα

Συντήρηση υποδομών και παρεμβάσεις στην Καλαμάτα

Συνεχίζονται, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, παρεμβάσεις και βελτιώσεις σε υποδομές σε διάφορα σημεία της Καλαμάτας.

Ειδικότερα, συνεργείο αυτεπιστασίας, σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑΚ, προχώρησε σε αποκατάσταση τμήματος του οδοστρώματος στον κόμβο της Λυκούργου.

Επίσης, παρεμβάσεις αποκατάστασης φθορών έγιναν σε πεζοδρόμιο επί της Φραντζή στο κέντρο της πόλης, ενώ στη συμβολή των οδών Φραντζή και Δραγέ έγινε παρέμβαση για την απορροή ομβρίων υδάτων.

Τέλος, συνεχίζονται οι βελτιώσεις σε γειτονιές της πόλης με διαπλατύνσεις και κατασκευή νέων πεζοδρομίων.