Τέλος στη φυσική παρουσία – Μόνο e-Εφορία από εδώ και πέρα

Τέλος στη φυσική παρουσία –  Μόνο e-Εφορία από εδώ και πέρα

Τέλος στις συναλλαγές με την εφορία με φυσική παρουσία μπροστά από τα γκισέ, σύμφωνα με εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, προς τις ΔΟΥ.

Το μέτρο θα ισχύει μόνιμα, και όχι μόνο για την περίοδο του κορωνοϊού, και στόχος είναι η απομάκρυνση των πολιτών από τις εφορίες και η συναλλαγή, όπου αυτό είναι εφικτό, να γίνεται από απόσταση. Έτσι μπαίνει οριστικό τέλος στις ουρές και την ταλαιπωρία στις εφορίες για μεταβιβάσεις ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, καθώς και για τη λήψη δικαιολογητικών και πιστοποιητικών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, όλες οι δηλώσεις που σχετίζονται με υποθέσεις φορολογίας ακινήτων θα υποβάλλονται πλέον μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, courier ή συστημένων επιστολών. Μόνο οι δηλώσεις και αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και εκκρεμούν στις εφορίες θα διεκπεραιώνονται κατά σειρά προτεραιότητας, ενώ οι επισκέψεις που έχουν ήδη προγραμματισθεί, δεν ακυρώνονται και θα πραγματοποιηθούν κανονικά στις ορισθείσες ημερομηνίες.

Από το επόμενο έτος όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων θα γίνονται ηλεκτρονικά από το γραφείο του συμβολαιογράφου.   

Μέχρι την πλήρη ψηφιοποίηση των δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, όλες οι δηλώσεις θα στέλνονται μέσω e-mail ή συστημένη επιστολή στις ΔΟΥ. Απόδειξη της ταυτοπροσωπίας των φορολογουμένων μπορεί να γίνεται είτε με υπεύθυνη δήλωση αυτών, η οποία έχει εκδοθεί μέσω της ιστοσελίδας dilosi.services.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης www.gov.gr (με την οποία δηλώνουν ότι οι ίδιοι είναι οι υπογράφοντες τη δήλωση/αίτηση), είτε με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής αυτών από ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή.

Το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή το αυτοματοποιημένο μήνυμα που αποστέλλεται ως απάντηση στο ηλεκτρονικό μήνυμα του φορολογουμένου θα αποτελεί γι’ αυτόν αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης ή της αίτησης και επέχει θέση απόδειξης παραλαβής εκ μέρους της ΔΟΥ.

Β.Β.