Τα ατού του Έλληνα πρωθυπουργού στην Ε.Ε.

markatatos

Μέρος 2

Οι αναλυτές συμφωνούν ότι στην ερχόμενη Σύνοδο Κορυφής η επερχόμενη από την πρώτη Ιουλίου γερμανική προεδρία θα καταφέρει να περάσει τη γραμμή του γαλλογερμανικού άξονα, την οποία έχουμε συνοψίσει στον πίνακα που παραθέτουμε στη συνέχεια. Είναι, όμως, προτιμητέο να γνωρίζουμε τι έχει προηγηθεί στα τρία διαφορετικά «κονδύλια» που συνθέτουν το περιβάλλον στο οποίο «θα πατήσουν» οι αποφάσεις των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.

Το διακύβευμα της διαπραγμάτευσης για την ανάταξη της ευρωπαϊκής οικονομίας, τόσο της ευρωζώνης όσο και των 27 συνολικά κρατών μελών της Ε.Ε., είναι ένα συνολικό πακέτο ύψους 2.390 δισ. ευρώ, που αναλύεται σε τρία μερικότερα κονδύλια ή κατηγορίες δαπανών. Το ένα από αυτά είναι ουσιαστικά ανεξάρτητο από την ανάταξη της οικονομίας, λόγω της πανδημίας (οι κίνδυνοι της οποίας δεν έχουν παρέλθει), αφού αφορά στην εφαρμογή της υιοθετημένης πολιτικής της Ε.Ε., όπως έχει αποφασιστεί αυτή από τη νέα Κομισιόν με επικεφαλής την κυρία Φον ντερ Λάιεν.

ΠΙΝΑΚΑΣ      

Υπολογισμού ποσών για τελική απόφαση ΠΔΠ +  COVID-19     

                                  σε εκατ. ευρώ        

       Κομισιόν Πρόταση    Ε. Κοινοβουλίου     ΕΚΤ ΕΜΣ (EMS)    

       αρχική πρόταση   εν ισχύ πρόταση                         

7ετής  προϋπολογισμός            1.100.000     1.300.000                    

Αρχικό Πακέτο Στήριξης                              540.000         

Ανακούφιση του δημόσιου χρέους                        1.350.000             

Ποσοτική χαλάρωση                        120.000          

Αγορές χρέους                         20.000           

Πρόταση της Κομισιόν              750.000                              

Πρόσθετο κονδύλι από αναδιανομή               37.000                         

διεθνής συμμετοχή κατά  COVID-19             36.000                         

Σύνολο ανά πηγή:              1.923.000           1.490.000    540.000         

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                3.953.000      

Πηγή: δελτία τύπου Κομισιόν και Κοινοβουλίου                       

Βέβαια, θα υπολογίσει κανείς ότι τα σχετικά ποσά του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου θα χρησιμοποιούνταν ως δαπάνες των πολιτικών που υπάρχουν, άρα δεν πρέπει να συνδέονται άμεσα ως δαπάνες για την ανάταξη της οικονομίας της Ε.Ε.

Είναι λανθασμένη υπόθεση εργασίας και πρέπει να ενταχθεί στη λογική ότι εκτός από τα εθνικά κονδύλια που στοχεύουν στην εθνική οικονομία κάθε κράτους μέλους, τα κοινοτικά κονδύλια έρχονται να επιρρώσουν την έλλειψη είτε διάθεσης, είτε προγραμματισμού, είτε ακόμη και της ύπαρξης των ανάλογων ποσών.

Εδώ ακριβώς εδράζεται και το ΑΤΟΥ του πρωθυπουργού της χώρας, που θα πρέπει να το αναδείξει στην ερχόμενη σύνοδο κορυφής.

Σήμερα, λοιπόν, θα αναλύσουμε το θέμα του ΠΔΠ και τη θέση που μεγιστοποιεί τα οφέλη της χώρας σε χαλεπούς καιρούς και χωρίς να έχουμε την καταδίκη ότι «αιτούμαστε» μονίμως…

Τα σημεία που στοχεύουν στη θέση της χώρας είναι ότι, αφενός, στην πρόταση της Κομισιόν συμμετέχουν με αυξημένα κονδύλια νέες πολιτικές, σε βάρος παραδοσιακών πολιτικών.

Πρόκειται για τις εξής πολιτικές που ήδη αποτελούν μέρη του προγράμματος της Κομισιόν:

Ψηφιακή ένταξη – Τεχνητή Νοημοσύνη και Ηθική – Ψηφιακή Ειρήνη – Καταπολέμηση των εγκλημάτων και προστασία των δικαιωμάτων του λαού – Τεχνολογία και αλλαγή του κλίματος.

Για να γίνει δυνατή η χρηματοδότηση των νέων αυτών τμημάτων πολιτικών με αποδεκτά από τα κράτη μέλη που εισφέρουν θετικά στον ετήσιο ή πολυετή κοινοτικό προϋπολογισμό, έπρεπε να περικοπούν οι δαπάνες από άλλες πολιτικές και βασικά από πολιτικές που έχουν αποδείξει την ουσία και την αποτελεσματικότητα χρήσης των πόρων. Ποιες ήταν αυτές, η γεωργία και η συνοχή. Όμως, το Κοινοβούλιο που παίζει ενεργό ρόλο στη συναπόφαση για τους πόρους, αντιτείνει ναι μεν να μπουν νέες πολιτικές και να χρηματοδοτηθούν επαρκώς, αλλά όχι σε βάρος της γεωργίας και της συνοχής, που είναι απαραίτητα εργαλεία για την ύπαρξη της Ε.Ε.

Και καταλήγουν οι ευρωβουλευτές ότι αυτό γίνεται μόνο με αύξηση των κονδυλίων του 7ετούς ΠΔΠ.

Οι Γάλλοι αγρότες δημιούργησαν ουρές χιλιομέτρων στο Παρίσι με στόχο να πείσουν την κυβέρνησης της χώρας τους να σώσουν την ύπαιθρο! Αυτό, προς στιγμήν, δημιούργησε μικρό ρήγμα στο γαλλογερμανικό άξονα, που αποκαταστάθηκε πλήρως.

Σε αυτή τη δυναμική έπαιξε ρόλο και η έλλειψη πλέον αλληλεγγύης που χτύπησε ηχηρά την πόρτα της υποβαθμισμένης κοινοτικής γεωργίας και εξοστράκισε πλήρως το κοινοτικό κεκτημένο. Έτσι οι περιφερειακές χώρες εκτός Ε.Ε. έχουν όλες τις δικαιοδοσίες που απαιτούνται να εισάγουν τεράστιες ποσότητες στρατηγικών και μη αγροτικών προϊόντων χωρίς δασμούς.

Η αποκατάσταση των σχέσεων του γαλλογερμανικού άξονα και η υιοθέτηση της πρότασης των 500 δισ. ευρώ οδήγησε την Κομισιόν στην υποβολή της πρότασης που έχουμε περιλάβει στον ανωτέρω πίνακα για τα 750 δισ. ευρώ, άρα το πρόβλημα στήριξης της πρότασης της Κομισιόν είναι και ατού στα χέρια του πρωθυπουργού και λογικά οι 4 χώρες που αντιδρούν στη δομή των 750 δισ. ευρώ (500 δισ. επιδοτήσεις και 250 δισ. δανειακής μορφής πιστώσεις) θα συμφωνήσουν τελικά. Πρόκειται για την Ολλανδία, την Αυστρία, τη Δανία και τη Σουηδία.

Μάλιστα, αν πάρουμε υπόψη μας ότι η πρόταση του ευρωκοινοβουλίου απεικονίζεται στο σχήμα που ακολουθεί, τότε συνάγεται ότι στην προσπάθεια συμβιβασμού που θα επιχειρηθεί από τη γερμανική προεδρία τα περίπου 180 δισ. ευρώ άνω της ισχύουσας πρότασης της επιτροπής μετατρέπονται εύκολα σε 250 δισ. ευρώ δανειακών κεφαλαίων, όπως προβλέπεται στην πρόταση της Κομισιόν.

Αυτό διευκολύνει όλους τους παράγοντες να συμφωνήσουν στον πίνακα που έχουμε παραθέσει.

ΣΧΗΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Τόσο στο θέμα των δαπανών γεωργίας όσο και των δαπανών συνοχής ο πρωθυπουργός έχει λογικά το πρόσθετο ατού της συμφώνου γνώμης της Επιτροπής των Περιφερειών. Έτσι, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της Επιτροπής των Περιφερειών στις 26/06/2020, για το ΠΔΠ (Multi-annual financial framework MFF) ο προϋπολογισμός και τα σχέδια ανάκαμψης της ΕΕ. θα βρεθούν στο μικροσκόπιο ‎της συνόδου ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στις 2 Ιουλίου, σε μια σύνοδο ολομέλειας του οργάνου αυτού, στο οποίο, υπενθυμίζουμε ότι πρόεδρος είναι ο κ. Τζιτζικώστας, περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας. Η σύνοδος αυτή θα γίνει και με συμμετοχή των Ευρωπαίων Επιτρόπων αρμόδιων για τον προϋπολογισμό, την εσωτερική αγορά, τη διαχείριση κρίσεων, τη δημοκρατία και τη δημογραφία. Η σύνοδος αυτή μπορεί να είναι και το θερμόμετρο εκείνων που θα επακολουθήσουν κατά τη συμβιβαστική διαδικασία για τους πόρους που πρέπει να κινητοποιηθούν τόσο στο ερχόμενο ΠΔΠ όσο και για την ανάταξη της ευρωπαϊκής οικονομίας λόγω της πανδημίας.

Σε κάθε περίπτωση, στο ερχόμενο σημείωμά μας θα επιμείνουμε ως προς τα ατού που πρέπει να έχει ο πρωθυπουργός στη φαρέτρα του, προσερχόμενος στη σύνοδο κορυφής, τόσο για τη γεωργία όσο και τη συνοχή, αλλά βεβαίως έχουμε και τα ατού της χώρας από την προκλητικότητα της γείτονος στον προσφυγικό – μεταναστευτικό τομέα, αλλά και στην πράσινη Ευρώπη και τη συσχέτιση με την εκφρασμένη κυβερνητική θέση περί απολιγνιτοποίησης.

Η Ελλάδα έχει απόλυτη ανάγκη από επεξεργασία θέσεων σταθερών και αμετάκλητων για να συνεχίσει να σηκώνεται αργά αλλά σταθερά από τις λαίλαπες που έχει υποστεί την τελευταία δεκαετία.

Του Γιώργου Μαρκατάτου