Τοποθέτηση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου του Δήμου Καλαμάτας

Τοποθέτηση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου του Δήμου Καλαμάτας

Ξεκίνησε τις προηγούμενες ημέρες η υλοποίηση του έργου «Τοποθέτηση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο του Δήμου», σύμφωνα με μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας.

Οι εργασίες αφορούν τοποθέτηση μονόπλευρων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας στα τμήματα εκείνα των δρόμων που παρατηρούνται έντονες επικλίσεις, απότομες εναλλαγές κατεύθυνσης, (καμπυλότητες) σε σημεία που η χάραξη των δρόμων βρίσκεται σε μικτή διατομή και η κατάντη παρειά τους εφάπτεται ή γειτνιάζει με γκρεμούς, σε γέφυρες και γενικά όπου υπάρχουν μεγάλες υψομετρικές διαφορές, κίνδυνος εκτροπής των οχημάτων που κινούνται στα όρια του οδοστρώματος, με πιθανή συνέπεια την πρόκληση σοβαρών ατυχημάτων.

Σύμφωνα με τη μελέτη, θα γίνει επίσης συντήρηση των υφιστάμενων μεταλλικών στηθαίων που χρήζουν παρεμβάσεων αποκατάστασης.

Η τοποθέτηση αυτών, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο, θα γίνει σε επιλεγμένα τμήματα δρόμων που χρήζουν παρεμβάσεων όπως: Στην είσοδο του οικισμού της Τ.Κ Σταματινού  πλησίον του Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου σε μήκος 100 m περίπου. Στη Δ.Κ. Βέργας, σε τμήμα δρόμου προσφάτως ασφαλτοστρωμένου προς παλιό χωριό – Αγ. Νικήτα επί του σημείου έντονης καμπυλότητας και πέραν αυτού σε μήκος περίπου 20 μ. Δ.Κ Βέργας έναντι κοιμητηρίου (οδός Ευαγγελιστρίας) σε τμήμα μήκους 25 μ. Δ.Κ Βέργας, οδός 25ης Μαρτίου επί εφαπτόμενης πλευράς ρέματος μήκους 15 μ. Δ.Κ Βέργας, στη συμβολή της οδού Νικηταρά και Μπούσκλι, σε μήκος 12 μ.

Κεντρική οδός σύνδεσης της πόλεως Καλαμάτας προς οικισμό Κουταλά σε επιλεγμένα τμήματα εκτιμώμενου μήκους 45 μ. Προέκταση τοποθέτησης προστατευτικών μπαρών στην κεντρική οδό από Αλμυρό προς Μικρή Μαντίνεια = 60,00 μ. Κεντρική οδός σύνδεσης Τ.Κ Βελανιδιάς στη θέση «Κοτρόνι» = 40,00 μ. Ε.Ο Καλαμάτας – Τρίπολης (Γέφυρα ρέματος Λαγκάδας Ασπροχώματος) 2 πλευρές Χ 12,00 = 24 μ.