Υποχρεωτική η χρήση μάσκας στα δικαστήρια έως το Σεπτέμβριο

Υποχρεωτική η χρήση μάσκας στα δικαστήρια έως το Σεπτέμβριο

Υποχρεωτική είναι από χθες με νέα ΚΥΑ που εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η χρήση μάσκας στα δικαστήρια.

Η νέα ΚΥΑ με τίτλο «Κανόνες τήρησης αποστάσεων στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες της χώρας για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» έχει ισχύ από 16 Ιουλίου έως και 15 Σεπτεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με το πρώτο άρθρο της ΚΥΑ, οι διασκέψεις, καθώς και η διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας που αφορά στη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών της χώρας μπορούν να γίνονται, εφόσον είναι εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων.

Στο δε δεύτερο άρθρο προβλέπονται τα εξής υγειονομικά μέτρα:

-Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας προσώπου από τους δικαστές, εισαγγελείς, γραμματείς, συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους εντός των δικαστικών αιθουσών (ακροατηρίων)

-Διαθεσιμότητα αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος σε όλους τους χώρους

-Τήρηση 1,5 μέτρου απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων

-Καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων εντός μικρών αιθουσών στα 20-25 άτομα, με ανάλογη αύξηση αριθμού ατόμων για τις μεγαλύτερες αίθουσες.

Β.Β.