Φθηνά «κρατικά δάνεια» 1 δισ. ευρώ και άμεσα «φρέσκο χρήμα»

Φθηνά «κρατικά δάνεια» 1 δισ. ευρώ και άμεσα «φρέσκο χρήμα»

Μέχρι 15/7 αποδοχή της επιστρεπτέας προκαταβολής -2

Έως και τις 15 Ιουλίου οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες, που υπέβαλαν σχετική αίτηση για «κρατικό δάνειο» («επιστρεπτέα προκαταβολή» – 2) και έγινε αποδεκτή, θα πρέπει να επισκεφτούν και πάλι τη σελίδα «MyBusinessSupport» και να ζητήσουν – αποδεχθούν οριστικά τα χρήματα του φθηνού «κρατικού δανείου».

Έτσι, «φρέσκο χρήμα» θα δουν αμέσως μετά στον τραπεζικό τους λογαριασμό περίπου 100.000 επιχειρήσεις.

ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

Το ύψος του ελάχιστου δανείου διαμορφώνεται σε:

•2.000 ευρώ για επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανέναν εργαζόμενο και δε διέθεταν ταμειακή μηχανή κατά την 1η Ιουνίου

•4.000 ευρώ εάν απασχολούσαν 1-5 εργαζομένους

•8.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 6-20 εργαζομένους

•15.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 21-50 εργαζομένους.

•30.000 ευρώ για πάνω από 50 με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Από όσους μετείχαν και στην πρώτη φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής αφαιρείται το ποσό που ήδη έλαβαν στον πρώτο κύκλο, αλλά σε κάθε περίπτωση η ελάχιστη ενίσχυση δεν μπορεί να είναι για κανέναν κάτω από 2.000 ευρώ.

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Το ποσό της ενίσχυσης επιβαρύνεται με επιτόκιο 0,94% ετησίως.

ΑΤΟΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΩΣ 31/12/2021

Για το χρονικό διάστημα ως την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται άτοκη περίοδος χάριτος, κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων.

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ 40 ΔΟΣΕΙΣ, ΑΠΟ 1/1/2022

Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης αρχίζει να επιστρέφεται (από 1/2022 δηλαδή) σε 40 ισόποσες τοκοχρεολυτικές μηνιαίες δόσεις, εκάστης εξ αυτών καταβλητέας την τελευταία ημέρα του μήνα. Με άλλα λόγια, η εξόφληση θα εκτείνεται έως τα μέσα του 2025.

«ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ» ΑΠΟ ΤΟ TAXISNET

Το ποσό της ενίσχυσης εμφανίζεται με τις τυχόν λοιπές οφειλές της επιχείρησης στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr στην επιλογή «myTaxisnet/Ο λογαριασμός μου/ Προσωποποιημένη Πληροφόρηση/ Στοιχεία οφειλών εκτός ρύθμισης και πληρωμή».

ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ, ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ

Παρέχεται δυνατότητα:

α) Επιστροφής μόνο ποσοστού 70% της ενίσχυσης, εφόσον ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης, ένα έτος μετά τη λήψη της ενίσχυσης, είναι μειωμένος κατά 70%.

β) Επιστροφής μόνο ποσοστού 60% της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν την 1η Ιουνίου 2020 περισσότερους από 20 εργαζομένους, εφόσον διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν κατά την 1η Ιουνίου 2020.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η επιχείρηση, που αποδέχεται το «κρατικό δάνειο», υποχρεούται να διατηρήσει έως την 31η Οκτωβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 1η Ιουνίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας

Νομικός/Οικονομολόγος