Αυθαίρετες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κυπαρισσία προκαλούν προβλήματα και ερωτήματα

Αυθαίρετες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κυπαρισσία προκαλούν προβλήματα και ερωτήματα

Τέλος δεν έχουν, ως φαίνεται, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που πραγματοποιούνται αυθαίρετα στην Κυπαρισσία και οι οποίες προκαλούν προβλήματα και ερωτήματα. Έτσι λοιπόν, χθες το πρωί, έγιναν αντιληπτές από κατοίκους αυθαίρετες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Άνω Πόλη και συγκεκριμένα στο δρόμο του Αθλητικού Κέντρου «Κ. Αδαμόπουλος» (Κλειστό Γυμναστήριο).

Στο ύψος της εκκλησίας και του Κοιμητηρίου του Αγίου Δημητρίου τοποθετήθηκαν δύο πινακίδες (αριστερά και δεξιά του δρόμου) Ρ-7, δηλαδή ότι «Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα» που έχουν κατεύθυνση από Άγιο Δημήτριο, Κλειστό Γυμναστήριο, Ροντάκι προς Άνω Πόλη. Σημειώνεται ότι σε κανένα δρόμο ο οποίος οδηγεί στο σημείο που μπήκαν αυθαίρετα οι δύο πινακίδες απαγόρευσης, δεν έχει τοποθετηθεί ενημερωτική πινακίδα ότι από το δρόμο αυτό δεν φθάνει κανείς στην Άνω Πόλη. Επίσης, όπως δήλωσαν κάτοικοι της Άνω Πόλης, στη στροφή του Ηρώου η κίνηση έγινε υποχρεωτική προς το δρόμο του Αγίου Δημητρίου και από τη «Δεξαμενή» μέχρι το Ηρώο μονόδρομος με άνοδο.

Οι αυθαίρετες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επαναφέρουν στην επικαιρότητα σοβαρά ερωτήματα, όπως ποιος και με ποια αρμοδιότητα, όποτε θέλει, αλλάζει την κυκλοφοριακή ρύθμιση. Ποιος επίσης μπορεί, όποτε θέλει, να βάζει σε οδούς ό,τι πινακίδες σήμανσης θέλει. Ποιος, μπορεί να κάνει αυθαίρετες αλλαγές στη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Ποια, τέλος,  υπηρεσία έχει τη θεσμική αρμοδιότητα και την ευθύνη να ελέγχει τυχόν αυθαιρεσίες όσον αφορά στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στις πινακίδες σήμανσης; Άλλωστε, στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας [Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23. 3.1999)] και συγκεκριμένα στο Άρθρο 10, ρητά ορίζεται ότι η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση των οδών εκτελείται μόνο κατόπιν σχετικής μελέτης και η μελέτη βεβαίως εγκρίνεται από τα αρμόδια θεσμικά όργανα πριν τεθεί σε εφαρμογή.

Πολλοί κάτοικοι αναρωτιούνται, πώς γίνονται αυθαίρετα αλλαγές στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και γιατί, εφόσον η δημοτική Αρχή Τριφυλίας θέλει να κάνει αυτές τις αλλαγές, δεν τις πραγματοποιεί όπως ο νόμος ορίζει και επιβάλλει, δηλαδή, μετά από μελέτη με αιτιολόγηση των αλλαγών, έγγραφη γνώμη από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και αποφάσεις των αρμόδιων θεσμικών οργάνων.

Του Ηλία Γιαννόπουλου