Ακόμα εκεί

Ακόμα εκεί

Χρόνια παραμένει στο ίδιο σημείο το τμήμα της περίφραξης που έχει πέσει επάνω στο πεζοδρόμιο στη διασταύρωση των δρόμων Μπουμπουλίνας και Θεμιστοκλέους.

Εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια, κανείς δεν έχει ενδιαφερθεί να το απομακρύνει, ώστε να μην εμποδίζεται και η διέλευση των πεζών.
Β.Β.