Αρχαιολογική έρευνα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Άνω Μεσσηνία

Αρχαιολογική έρευνα του Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου στην Άνω Μεσσηνία

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα χρηματοδοτήσει αρχαιολογική έρευνα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Άνω Μεσσηνία. Στο αίτημα για διενέργεια της έρευνας -το οποίο υποβλήθηκε από το Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του εν λόγω ΑΕΙ- ανταποκρίθηκε θετικά το υπουργείο Πολιτισμού.

«Τηρήθηκαν οι διαδικασίες, υποβλήθηκε αίτημα προς το υπουργείο, το υπουργείο συναίνεσε και η Περιφέρεια θα αναλάβει τη χρηματοδότηση της εν λόγω αρχαιολογικής έρευνας στην Άνω Μεσσηνία» σημείωσε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας.

Φετινές εργασίες

Συγκεκριμένα, με την απόφασή του το υπουργείο Πολιτισμού εγκρίνει τη «χορήγηση άδειας στο Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για έναρξη, κατά το έτος 2020, αρχαιολογικής έρευνας στην Άνω Μεσσηνία, σε συνεργασία με την ΕΦΑ Μεσσηνίας, στο πλαίσιο πενταετούς προγράμματος 2020 – 2024».

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, η εν λόγω αρχαιολογική έρευνα (επιφανειακή, γεωφυσική, γεωμορφολογική, δοκιμαστικές τομές μικρής κλίμακας, πυρηνοληψίες) θα διενεργηθεί στην Άνω Μεσσηνία -σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας-, υπό τη διεύθυνση της δρος Ελένης Ζυμή, επίκουρης καθηγήτριας Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και της δρος Ευαγγελίας Μηλίτση – Κεχαγιά, προϊσταμένης της ΕΦΑ Μεσσηνίας.

Το πρόγραμμα για φέτος θα περιλάβει συνολικά τις πιο κάτω εργασίες:

–Εκτεταμένη επιφανειακή επισκόπηση σε ολόκληρη την προς έρευνα περιοχή

–Εργασίες καθαρισμού

–Αποτύπωση αρχαίων καταλοίπων και γεωμορφολογική χαρτογράφηση της περιοχής με τη χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΠΣ).

–Aεροφωτογράφιση με τηλεσκοπικές μεθόδους

–Δημιουργία βάσης των αρχαιολογικών δεδομένων και των γεωδεδομένων.

Με ηλεκτρονικό της μήνυμα προς τον περιφερειάρχη, η επικεφαλής της έρευνας Ελένη Ζυμή εκφράζει ευχαριστίες για την εξ αρχής θετική ανταπόκριση που έτυχε το αίτημά της, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το ΚΑΣ ενέκρινε την Επιφανειακή Έρευνα στην Άνω Μεσσηνία (2020 – 2024) την οποία θα πραγματοποιήσει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε συνεργασία με την ΕΦΑ Μεσσηνίας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την έγγραφη στήριξή σας σε αυτή την προσπάθειά μας και θα σας ήμουν ευγνώμων για μία τηλεφωνική ή δια ζώσης επικοινωνία, προκειμένου να συζητήσουμε τα επόμενα βήματα και τη δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης του ερευνητικού προγράμματος από την Περιφέρεια Πελοποννήσου».