Δασικοί χάρτες, αντιρρήσεις και προθεσμίες: Μαλλιά κουβάρια!


«Φτου κι από την αρχή», με ελλείψεις σε προσωπικό

Τον Οκτώβριο αναμένεται – αν κινηθούν ομαλά οι διαδικασίες- να γίνει η νέα ανάρτηση των δασικών χαρτών, που,  αυτή τη φορά, θα περιλαμβάνει  και τις  εκτάσεις της Μεσσηνίας που είχαν εξαιρεθεί (τους λεγόμενους «κύκλους», σε ακτίνα 800 μ. από το κέντρο οικισμών) και οι οποίες, επί το πλείστον, αφορούν περιοχές της Δυτικής Μάνης. Σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις η διάρκεια της ανάρτησης θα είναι 105 ημέρες,  αλλά πάντοτε παραμονεύει κάποια παράταση, αφού αν θυμόμαστε καλά την προηγούμενη φορά είχα δοθεί 5 ή 6.

Όπως σημείωσε ο υπεύθυνος για το έργο, Δασολόγος, Παναγιώτης Αγγελόπουλος, στις 19 Αυγούστου λήγει η προθεσμία, η οποία ορίσθηκε με υπουργική απόφαση, για όσους έχουν κάποιες ατομικές διοικητικές πράξεις εν ισχύ ή δεν έχουν ακυρωθεί, όπως είναι οι οικοδομικές άδειες εκτός σχεδίου πόλης, να τα καταθέσουν για να αναμορφωθούν οι δασικοί χάρτες.

Αναμόρφωση

Επίσης, ο κ. Αγγελόπουλος πρόσθεσε  πως αιτία αναμόρφωσης των δασικών χαρτών είναι και κάποιες περιοχές εποικιστικών εκτάσεων, οι λεγόμενες διανομές του υπουργείου Γεωργίας.

«Δηλαδή, παλιά διαγράμματα τα οποία τα περισσότερα είχαν ενσωματωθεί στους δασικούς χάρτες με άλλο τρόπο. Αλλά είναι και κάποιες σε αυτή την κατηγορία των εκτάσεων, που δεν είχαν ανευρεθεί ηλεκτρονικά τα διαγράμματά τους και πρέπει να συμπεριληφθούν κι αυτά. Όποιος έχει τέτοιες περιπτώσεις, πρέπει να τα φέρει στην υπηρεσία», σημείωσε ο κ. Αγγελόπουλος.

Ο κόσμος ανταποκρίνεται και καταθέτει όσα χρειάζονται κυρίως οικοδομικές άδειες εκτός σχεδίου, αλλά όπως τόνισε ο κ. Αγγελόπουλος το διάστημα μάλλον είναι μικρό, και ακόμα κι οι μηχανικοί δεν είναι έτοιμοι.

«Στην ουσία θα ξαναγίνει ανάρτηση με τα καινούργια αυτά τα στοιχεία. Θα αναμορφωθούν όλοι οι δασικοί χάρτες και θα αναρτηθούν και οι εκτάσεις που είχαν εξαιρεθεί (οι λεγόμενοι «κύκλοι», στην ακτίνα των 800 μ. γύρω από το κέντρο του κάθε οικισμού) ως δυνάμενες να οικοδομηθούν, σαν σχέδια οικισμών. Αυτά θα αναρτηθούν τώρα και αφορά κυρίως τη Δυτική Μάνη. Όσα είναι εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια έχεις καλώς, τα άλλα θα αναρτηθούν».

Αντιρρήσεις

Στις αρχές Οκτωβρίου υπολογίζεται να ανοίξει το σύστημα των αντιρρήσεων, όμως πρέπει να στελεχωθεί το τμήμα της Μεσσηνίας με κατάλληλο προσωπικό.

Οι παλιές επιτροπές εξέτασης των αντιρρήσεων καταργήθηκαν. Ουσιαστικά και εκτός μεμονωμένων περιπτώσεων, το 2020 δε συνεδρίασαν καθόλου. Μέχρι τότε είχαν εξετασθεί περίπου 2.000 αντιρρήσεις.

«Δεν έχει διευκρινισθεί, αν κάποιος που δε συμφωνεί με την απόφαση της επιτροπής θα μπορεί να κάνει αντιρρήσεις ξανά. Μάλλον δε θα μπορεί. Για όσους έχει εξεταστεί η αντίρρηση και έχει αναρτηθεί στη “Διαύγεια” το αποτέλεσμα, μάλλον δε θα μπορούν να ξανακάνουν αντίρρηση. Θα μπορούν βέβαια να ασκήσουν τα υπόλοιπα δικαιώματά τους», επισήμανε ο κ. Αγγελόπουλος.

Οι Επιτροπές αντιρρήσεων θα συγκροτηθούν εκ νέου με νέα σύνθεση, αλά ακόμα δεν υπάρχει ούτε απόφαση συγκρότησης τους. «Θα μπορούν να γίνουν και αντιρρήσεις σε εφαρμογή παλαιότερης απόφασης του ΣτΕ για τα αρνητικά πρόδηλα. Κάποια αιτήματα προδήλων σφαλμάτων που είχαν απορριφθεί, αν δηλωθεί το αντίστοιχο παράβολο από τους ενδιαφερομένους, μπορεί να μετατραπεί σε αντίρρηση και να εισαχθεί στην επιτροπή».

Τέλος, ο κ. Αγγελόπουλος σημείωσε ότι για όσους εκκρεμεί η αντίρρηση τους, μπορούν να προσκομίσουν πρόσθετα στοιχεία. Αν με την αναμόρφωση, τακτοποιείται το θέμα του, τότε δε θα εξετασθεί η αντίρρησή του.

Της Βίκυς Βετουλάκη