Δήμος Τριφυλίας: «Εμπαιγμός» σε ΑμεΑ και λουόμενους στο Μάτι Γαργαλιάνων

Δήμος Τριφυλίας: «Εμπαιγμός» σε ΑμεΑ και  λουόμενους στο Μάτι Γαργαλιάνων

Διάδρομοι μπήκαν και βγήκαν σε δύο μέρες…

«Εμπαιγμό», τουλάχιστον, θεωρούν ΑμεΑ και συγγενικά τους πρόσωπα, όπως και οι λουόμενοι στην παραλία Μάτι Γαργαλιάνων, την τοποθέτηση διαδρόμων για τα ΑμεΑ στην παραλία το Σαββατοκύριακο και την απομάκρυνσή τους το πρωί της Τρίτης!

Όπως είναι γνωστό, από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή Τριφυλίας είχε ξεκινήσει διαδικασία για «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δήμου Τριφυλίας» με χρηματοδότηση από το ΕΠΑνΕΚ και είχε δημοσιευθεί διακήρυξη. Ωστόσο ο διαγωνισμός τον Απρίλιο του 2019 ματαιώθηκε ύστερα από έγγραφο του προϊστάμενου της Μονάδας Β3 ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ του υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης (αριθ. πρωτ. εισερχ. 4522/28-03-2019) στο οποίο αναφερόταν ότι η διακήρυξη θα πρέπει να ματαιωθεί και ο λόγος ματαίωσης είχε να κάνει με την μη πλήρωση των προϋποθέσεων της Πρόσκλησης περί της ύπαρξης αυτόνομων συστημάτων για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ. Στο ίδιο έγγραφο τονιζόταν ότι θα πρέπει να προχωρήσουν σε τροποποίηση του ΤΔΠ με αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της Πράξης, το οποίο θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την Υπηρεσία του υπουργείου, και να επαναληφθεί ο διαγωνισμός με τα νέα δεδομένα, ξεκαθαρίζοντας: «Σε κάθε περίπτωση, από τη δική σας μεριά δεν έχετε κάνει οποιοδήποτε λάθος, αλλά πρόκειται για αβλεψία και λάθος της δικής μας Υπηρεσίας κατά τη διαδικασία Αξιολόγησης και Ένταξης».

Ο διαγωνισμός ματαιώθηκε και με τη νέα Δημοτική Αρχή έγινε νέα διακήρυξη. Οι συμβάσεις με τους αναδόχους υπεγράφησαν στις αρχές Ιουλίου. Όπως μας είπαν λουόμενοι στο Μάτι, στις 23 Αυγούστου είδαν να τοποθετούνται διάδρομοι, πινακίδα του Προγράμματος, καθώς και καμπίνες ΑμεΑ. Οι νέοι διάδρομοι «απλώθηκαν» δίπλα σε αυτούς που υπήρχαν από προηγούμενα χρόνια και είχαν απλωθεί από καιρό, αλλά αφού κανένας δεν τους είχε φροντίσει, είχαν σκεπαστεί με άμμο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και ίσα που φαίνονταν…

Την Τρίτη, λοιπόν, σύμφωνα με όσα μας μετέφεραν, οι διάδρομοι απομακρύνθηκαν. Μάλιστα, κατά τους ίδιους, σε ερώτηση που έγινε στους ανθρώπους που απομάκρυναν τους διαδρόμους «προχθές τα βάλατε, σήμερα μαζεύετε;», η απάντηση ήταν «έγινε λάθος»…

Του Ηλία Γιαννόπουλου