Εκδόθηκε η διάταξη για τη φετινή κυνηγετική περίοδο

Εκδόθηκε η διάταξη για τη φετινή κυνηγετική περίοδο

Εκδόθηκε από το Δασαρχείο Καλαμάτας η ρυθμιστική, για το κυνήγι φέτος, διάταξη. Η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στην Περιφέρεια του Δασαρχείου Καλαμάτας, για το κυνηγετικό έτος 2020 – 2021, καθορίσθηκε από 20 Αυγούστου 2020 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2021.

Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι ημέρες κυνηγιού τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται σε σχετικό πίνακα.

Στη διάταξη, μεταξύ άλλων, σημειώνεται ότι απαγορεύεται το κυνήγι της μπεκάτσας στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ. Περιορίζεται για το κυνήγι λαγού και αγριόχοιρου, η χρησιμοποίηση των σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγιού από 15 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι 20 Ιανουαρίου 2021 σε 3 μέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή) δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται, αντιστοίχως, το κυνήγι αυτών των ειδών.

Επιτρέπεται το κυνήγι του αγριόχοιρου σε ομάδες μέχρι 10 κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης χωρίς περιορισμό στο όριο κάρπωσης ανά ομάδα και ημερήσια έξοδο για την περίοδο από 15-9-2020 μέχρι 20-1-2021 σε τρεις ημέρες την εβδομάδα κάθε Τετάρτη – Σάββατο – Κυριακή.

Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και τις χοιρομητέρες αυτών.

Επίσης, μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι επιτρέπεται το κυνήγι της αλεπούς και του πετροκούναβου από 15-9-2020 μέχρι 20-1-2021 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21-01- 2021 έως 28-02-2021 χωρίς σκύλο δίωξης σε όλη την Περιφέρεια και χωρίς περιορισμό αριθμού.