Έκτακτη συνεδρίαση σήμερα του Δ.Σ Τριφυλίας για τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος

Έκτακτη συνεδρίαση σήμερα του Δ.Σ Τριφυλίας για τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος

Σε έκτακτη συνεδρίαση συγκαλείται σήμερα στις 8 το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας και η συνεδρίαση θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι: «1. Έγκριση Έκτακτης Συνεδρίασης  Δ.Σ Τριφυλίας την 12-08-2020 με τα παρακάτω θέματα: 2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τριφυλίας έτους 2020 (Έγκρ. της . αριθ.173/2020 ΑΟΕ)». Όπως αναγράφεται στην Πρόσκληση που υπογράφει ο πρόεδρος του Δ.Σ. Τριφυλίας, Χαράλαμπος Αυρηλιώνης, «Το έκτακτο της συνεδρίασης δικαιολογείται ως κάτωθι: Ως προς το 2ο Θέμα. Το εν λόγω θέμα της Τροποποίησης Προϋπολογισμού  είναι έκτακτο γιατί αφορά την  έκτακτη ανάθεση της προμήθεια καυσίμων  για τις Δ.Ε. Κυπαρισσίας-Αυλώνος-Αετού-Τριπύλης  για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου εν μέσω Δεκαπενταύγουστου καθώς και το έργο ανάπλαση της πλατείας Αγ. Ανδρέα Φιλιατρών που είναι σε εξέλιξη  και πρέπει να εγκριθεί η πίστωση  για την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης  προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες  μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες».

Του Ηλία Γιαννόπουλου