Επιστολή Π. Νίκα για το πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου φυσικού αερίου

Επιστολή Π. Νίκα για το πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου φυσικού αερίου

«Επιβεβαιώνουμε την επανειλημμένως εκπεφρασμένη πρόθεση της Περιφερειακής Αρχής να απευθύνει Πρόσκληση προς τη ΔΕΔΑ Α.Ε. για ένταξη των σχετικών έργων της (ανάπτυξης δικτύου διανομής φυσικού αερίου) στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Πελοποννήσου, με προϋπολογισμό (χρηματοδοτική συμβολή) 20 εκατομμυρίων ευρώ».

Το παραπάνω επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, στην επιστολή του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα προς τις διοικήσεις της ΡΑΕ και της ΔΕΔΑ, με θέμα το πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύου διανομής λοιπής Ελλάδας της δεύτερης για την περίοδο 2020 – 2024 και την πρόθεση χρηματοδότησης των σχετικών έργων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από το ΠΕΠ της Περιφέρειας.

Επιστολή

Στην επιστολή, η οποία κοινοποιείται προς τον υπουργό Περιβάλλοντος Κωστή Χατζηδάκη και τον υφυπουργό Ενέργειας Νίκο Ταγαρά, ο περιφερειάρχης με ιδιαίτερη έμφαση τονίζει, μεταξύ άλλων:

«Η ολιστική προσέγγιση της ανάπτυξης των δικτύων διανομής φυσικού αερίου που προκρίνεται από την Περιφέρεια στις περιοχές χωρικής αρμοδιότητάς της, ανταποκρίνεται πλήρως στους σκοπούς δημοσίου συμφέροντος που καλείται να εκπληρώσει η ΡΑΕ, της οποίας άλλωστε οι αποφάσεις δέον όπως αποβλέπουν πρωτίστως στη διασφάλιση του βέλτιστου και οικονομικά συμφερότερου τρόπου εξυπηρέτησης του καταναλωτή στους τομείς αρμοδιότητάς της”.

Η πιο πάνω αναφορά του περιφερειάρχη γίνεται ελάχιστες ημέρες μετά την ανακοίνωση της ΡΑΕ ότι η εταιρεία “Edil Τεχνική – Βιομηχανική Ανώνυμη Τεχνική και Βιομηχανική Εταιρεία” και τον διακριτικό τίτλο “Hellas Edil S.A.” -κάτοχος αδειών διανομής φυσικού αερίου, μεταξύ άλλων, στους Δήμους Τρίπολης και Κορινθίων, όπως και σε δήμους της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας- έχει υποβάλει αίτηση για την μεταβίβαση των εν λόγω αδειών σε άλλη εταιρεία, την “Hellenic Natural Gas Distribution – Εταιρεία Διανομής Ελληνικού Φυσικού Αερίου Μονοπρόσωπη Α.Ε.”