Ερώτηση Κ. Βελόπουλου στη Βουλή για την ΟΧΕ Ταϋγέτου

Ερώτηση Κ. Βελόπουλου στη Βουλή για την ΟΧΕ Ταϋγέτου

Ερώτηση για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.) Ταϋγέτου είχε καταθέσει στη Βουλή ο Πρόεδρος τη «Ελληνικής Λύσης» Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο κ. Βελόπουλος στην ερώτησή του, ζητούσε απαντήσεις ποια κονδύλια προβλέπονται για Μεσσηνία και Λακωνία για την Ο.Χ.Ε. Ταϋγέτου και πώς θα κατανεμηθούν ανά Περιφερειακή Ενότητα, πότε και ποια ποσά θα εκταμιευτούν, προκειμένου να αποδοθούν σε δημόσιες επενδύσεις και ποια σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες κι αν υπάρχει προσχέδιο κατανομής των κονδυλίων σε συγκεκριμένες και προαποφασισμένες δημόσιες επενδύσεις και δράσεις.

Σε απάντησή του ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων  και  ΕΣΠΑ Δημήτριος Σκάλκος, αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Ταϋγέτου αποτελεί καινούργια πρωτοβουλία της υφιστάμενης Περιφερειακής Αρχής και βρίσκεται σε διαδικασία ωρίμανσης. Κατά την παρούσα φάση εξελίσσεται η αρχική διαβούλευση με τους συμμετέχοντες Φορείς (Περιφερειακές Ενότητες  Μεσσηνίας  και  Λακωνίας  και  Δήμοι  Καλαμάτας  και  Σπαρτιατών)  προκειμένου  να  καθορισθεί η Περιοχή Παρέμβασης και ο χαρακτήρας αυτής.

Η Ο.Χ.Ε., σύμφωνα με την πρωτοβουλία που έχει αναληφθεί, στοχεύει στην οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση της περιοχής παρέμβασης  και ως εκ τούτου θα χρησιμοποιηθούν πόροι από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ. Εφόσον ολοκληρωθεί η  διαβούλευση μεταξύ των συμμετεχόντων και εγκριθεί η στρατηγική της ΟΧΕ, θα καθοριστούν οι  φορείς χρηματοδότησης και οι τομείς παρέμβασης».

Για τις ειδικότερες  ενέργειες  σχεδιασμού  και  ωρίμανσης  των  παρεμβάσεων, ο κ. Σκάλκος παραπέμπει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  του  ΠΕΠ.