Νοσοκομείο αναφοράς ναι, αλλά πως;

Νοσοκομείο αναφοράς ναι, αλλά πως;

Επιμένει ο Περιφερειάρχης Παν. Νίκας για τον ορισμό Νοσοκομείου αναφοράς για τον κορωνοϊό στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, προβάλλοντας και οικονομικούς λόγους σε ό,τι αφορά τη μετακίνηση πολιτών που νοσούν. Το μεγάλο ζητούμενο όμως είναι ότι σε μια τέτοια απόφαση θα πρέπει να υπάρξει και η πλήρης ιατρική και νοσηλευτική στελέχωση μιας τέτοιας μονάδας, αλλιώς μηδέ, από μηδέν… μηδέν! Εδώ αυτή τη στιγμή υπάρχουν τεράστια παράπονα για το Νοσοκομείο της Καλαμάτας, για υποστελέχωσή του από παθολόγους και καταγγελίες ότι στην Παθολογική δεν υπήρχε παθολόγος να εφημερεύσει…. Δεν αρκεί λοιπόν απλώς μια απόφαση, αλλά ένα πλήρες αίτημα.

Β.Β.