Ολοκληρώθηκε η πρώτη επιτυχημένη διαμεσολάβηση στην Καλαμάτα

Ολοκληρώθηκε η πρώτη επιτυχημένη  διαμεσολάβηση στην Καλαμάτα

Για υπόθεση οικογενειακής διαφοράς

Η πρώτη επιτυχημένη διαμεσολάβηση μεταξύ αντίδικων πλευρών ολοκληρώθηκε με επιτυχία τις προηγούμενες μέρες στην Καλαμάτα. Πρόκειται για μέθοδο εξωδικαστικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών, στην οποία τα μέρη, με τη βοήθεια και συνδρομή του διαμεσολαβητή, δηλαδή ενός τρίτου, ανεξάρτητου και ουδέτερου ως προς τα μέρη προσώπου, επιχειρούν να καταλήξουν μέσω της διαπραγμάτευσης μεταξύ τους σε μία βιώσιμη και αμοιβαία ικανοποιητική διευθέτηση της διαφοράς τους.

Ο θεσμός της διαμεσολάβησης ενεργοποιήθηκε ουσιαστικά φέτος, αν και ως νόμος έπρεπε να είχε εφαρμοσθεί χρόνια πριν, καθώς για τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις η ελληνική νομοθεσία έπρεπε να εναρμονισθεί στις διατάξεις της οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 21ής Μαΐου 2008.

Για οικογενειακή διαφορά

Όπως μας ενημέρωσε σε επικοινωνία που είχαμε μαζί της η δικηγόρος Καλαμάτας, Ιωάννα Μελιτσιώτη, η οποία συμμετείχε εκπροσωπώντας ένα από τα μέρη, η περίπτωση αφορούσε οικογενειακή διαφορά επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής ανηλίκου. «Τα μέρη είχαν αποφασίσει συναινετικά με την καθοδήγηση των πληρεξουσίων δικηγόρων τους να υπαγάγουν τη μεταξύ τους διαφορά στη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Η διαμεσολάβηση έγινε ενώπιον διαπιστευμένης διαμεσολαβήτριας της Καλαμάτας, δικηγόρου επίσης, με την παρουσία των δύο μερών και των δικηγόρων τους, και αφού κατέληξαν σε συμφωνία, υπέγραψαν το πρώτο πρακτικό επιτυχούς διαμεσολάβησης, το οποίο θα κατατεθεί στη Γραμματεία του Δικαστηρίου, ώστε να είναι εκτελεστό», τόνισε η κα Μελιτσιώτη.

Διαδικασία
Όπως εξήγησε η κα Μελιτσιώτη, στο Ν. 4640/2019 προβλέπεται η διαδικασία της διαμεσολάβησης στην οποία μπορούν να υπαχθούν αστικές και εμπορικές διαφορές, εθνικού ή διασυνοριακού χαρακτήρα, υφιστάμενες ή μέλλουσες, εφόσον τα μέρη έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου.

Στη διαδικασία της διαμεσολάβησης υπάγονται ήδη υποχρεωτικά οι εξής διαφορές:

α) Οι οικογενειακές διαφορές, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις που εξαιρούνται (όπως διαζύγια, ακύρωση γάμου, διαφορές από τη σχέση γονέων και τέκνων κ.λπ.).

β) Οι διαφορές που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία και υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου, αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ και Πολυμελούς Πρωτοδικείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,

γ) Οι διαφορές για τις οποίες σε έγγραφη συμφωνία των μερών προβλέπεται και είναι σε ισχύ ρήτρα διαμεσολάβησης.

«Επίσης υποχρεωτική είναι η υπογραφή εντύπου ενημέρωσης προς τον πελάτη για τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, ακόμα και σε αυτές που δεν υπάγονται υποχρεωτικά στη διαδικασία. Η διαμεσολάβηση μπορεί είτε να είναι μία απλή τυπική συνεδρίαση χωρίς αποτέλεσμα, είτε να είναι συνεδρίαση με προσυμφωνημένο επιτυχές αποτέλεσμα ή μπορεί να είναι μία διαδικασία πολύωρων συζητήσεων μεταξύ των μερών και του διαμεσολαβητή, η οποία μπορεί να καταλήξει σε αποτέλεσμα ή όχι.

Το θετικό της διαδικασίας είναι ότι, αν επιτευχθεί αποτέλεσμα, αποφεύγεται η πολύχρονη και πολυδάπανη δικαστική διαδικασία και αποκτάται εκτελεστός τίτλος άμεσα, ενώ διαφυλάσσονται και οι ανθρώπινες σχέσεις, χωρίς την ψυχολογική φθορά που προκαλούν οι διενέξεις μεταξύ των μερών και των μαρτύρων στο ακροατήριο του δικαστηρίου» κατέληξε η δικηγόρος κα Μελιτσιώτη.

Της Βίκυς Βετουλάκη